Bezpečnostní politika

 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná
 • Typ studijního programu - profesní

V rámci studia tohoto programu získáte:

 • Špičkové odborné znalosti a praktické dovednosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem
 • Schopnost odborného a efektivního rozhodování v systému bezpečnostní politiky, managementu bezpečnosti a krizového řízení
 • Odborné znalosti bezpečnostní politiky státu, samosprávného celku či organizace, které vycházejí z ústavní a právní úpravy, politických dokumentů a strategií národní i mezinárodní povahy
 • Výborné a široké pracovní uplatnění
 • Vynikající kontakty
 • Špičkové vyučující (bezpečnostní experti s mezinárodními zkušenostmi, vysocí armádní, policejní a hasičští důstojníci, respektovaní právníci, specialisté na zpravodajské služby a další)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Možnost pokračovat přímo v navazujícím magisterském studiu nebo studiu postgraduálních programů MBA, MPA či LL.M.

Hlavní pilíře studia:

 • Bezpečnost a bezpečnostní politika
 • Bezpečnost a bezpečnostní systém
 • Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik
 • Krizové řízení
 • Ústavní, správní, trestní, policejní a armádní právo
 • Mezinárodní vztahy
 • Ekonomické aspekty bezpečnosti
 • Management a řízení lidských zdrojů

Uplatnění:

 • vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojené síly,
 • řídící pracovník záchranného sboru a služby,
 • řídící úředník odboru bezpečnostní politiky na úrovni ústředních orgánů státní správy i samospráv,
 • řídící úředník bezpečnostního odboru či odboru krizového řízení na úrovni kraje či municipality,
 • bezpečnostní analytik či projektový nebo bezpečnostní manažer organizace,
 • konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu,
 • řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti,
 • konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy,
 • novinář s bezpečnostně-politickou specializací,
 • asistent poslance/senátora,
 • volený člen zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblasti (např. člen výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost či člen komise dle zvláštních předpisů), krajský či městský radní pro oblast bezpečnosti.

Garant studijního programu a vybraní vyučující:

      Další pedagogové