Bezpečnostní studia


Specializace Bezpečnostní studia je nabízena v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa. Během studia získáte:

 • Špičkové znalosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem
 • Schopnost kriticky vyhodnotit a řešit bezpečnostní hrozby v rámci řízení veřejného i privátního subjektu s právním přesahem
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (bezpečnostní experti s mezinárodními zkušenostmi, armádní důstojníci, generálové, respektovaní právníci, specialisté na zpravodajské služby a další)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Praxe v renomovaných institucích, sborech a společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Možnost pokračovat ve studiu prestižních programů MBA či MPA

 

Úspěšní absolventi

Mgr. Luděk Jiráček

Vedoucí oddělení kanceláře Rady Energetického regulačního úřadu, bývalý spolupracovník Výzkumného centra AMO, absolvent bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy a magisterského oboru Bezpečnostní studia na CEVRO Institutu

Vysoké školy vám úspěch v životě nezaručí. CEVRO Institut vám však k úspěchu napomůže. Já už svoji šanci využil.

Hlavní pilíře studia:

 • Bezpečnostní hrozby v době globalizace
 • Bezpečnost státu v 21. století
 • Správní právo
 • Strategický a operační management bezpečnosti
 • Vybrané bezpečnostní konflikty
 • Prevence hospodářské kriminality
 • e-Government v teorii a praxi
 • jazykové kurzy a výuka volitelných předmětů v angličtině

Studijní plány


Uplatnění:

 • metodik či řídící pracovník odboru bezpečnostní politiky na regionální, národní, evropské i globální úrovni,
 • vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojené síly,
 • řídící pracovník záchranného sboru a služby,
 • bezpečnostní analytik či bezpečnostní ředitel organizace,
 • odborný konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu,
 • řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti,
 • učitel bezpečnostní politiky úrovni středních a vyšších odborných škol,
 • novinář či editor s bezpečnostně-politickou specializací,
 • volený člen zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblast (např. člen výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost či člen komise dle zvláštních předpisů)
 • krajský či městský radní, náměstek hejtmana, primátora či zástupce starosty se zaměřením na oblast bezpečnosti,
 • náměstek ministra.

Garant programu a vybraní vyučující:

Další pedagogové