Bezpečnostní politika


V rámci programu navazujícího magisterského studia získáte:

 • Špičkové znalosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem
 • Schopnost kriticky vyhodnotit a řešit bezpečnostní hrozby v rámci řízení veřejného i privátního subjektu s právním přesahem
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (bezpečnostní experti s mezinárodními zkušenostmi, armádní důstojníci, generálové, respektovaní právníci, specialisté na zpravodajské služby a další)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Praxe v renomovaných institucích, sborech a společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Možnost pokračovat ve studiu prestižních programů MBA či MPA

* Tento studijní program prochází akreditací Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Již dnes můžete vyplnit přihlášku, nicméně přijímat do tohoto programu budeme moci až po jeho řádné akreditaci. Pro další informace, prosím, kontaktujte prorektora pro studium Ladislava Mrklase prostřednictvím emailu ladislav.mrklas@vsci.cz

Úspěšní absolventi

Mgr. Luděk Jiráček

Tajemník Rady Energetického regulačního úřadu, bývalý spolupracovník Výzkumného centra AMO, absolvent bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy a magisterského oboru Bezpečnostní studia na CEVRO Institutu

Vysoké školy vám úspěch v životě nezaručí. CEVRO Institut vám však k úspěchu napomůže. Já už svoji šanci využil.

Hlavní pilíře studia:

 • Bezpečnostní hrozby v době globalizace
 • Bezpečnost státu v 21. století
 • Mezinárodní bezpečnost a instituce
 • Strategický a operační management bezpečnosti
 • Vybrané bezpečnostní konflikty
 • Prevence hospodářské kriminality
 • Bezpečnost a právo IT
 • odborné praxe
 • jazykové kurzy a výuka volitelných předmětů v angličtině

Uplatnění:

 • metodik či řídící pracovník odboru bezpečnostní politiky na regionální, národní, evropské i globální úrovni,
 • vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojené síly,
 • řídící pracovník záchranného sboru a služby,
 • bezpečnostní analytik či bezpečnostní ředitel organizace,
 • odborný konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu,
 • řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti,
 • učitel bezpečnostní politiky úrovni středních a vyšších odborných škol,
 • novinář či editor s bezpečnostně-politickou specializací,
 • volený člen zákonodárného sboru se zaměřením na bezpečnostní oblast (např. člen výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost či člen komise dle zvláštních předpisů)
 • krajský či městský radní, náměstek hejtmana, primátora či zástupce starosty se zaměřením na oblast bezpečnosti,
 • náměstek ministra.

Garant programu a vybraní vyučující: