Bezpečnostní studia


V rámci programu navazujícího magisterského studia získáte:

 • Špičkové znalosti v moderním odvětví s vysokým potenciálem
 • Schopnost kriticky vyhodnotit a řešit bezpečnostní hrozby v rámci řízení veřejného i privátního subjektu s právním přesahem
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (bezpečnostní experti s mezinárodními zkušenostmi, armádní důstojníci, generálové, respektovaní právníci, specialisté na zpravodajské služby a další)
 • Zkušenosti nejvýznamnějších odborníků na migrační politiku
  v ČR
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Možnost pokračovat ve studiu prestižních programů MBA či MPA

Úspěšní absolventi

Mgr. Luděk Jiráček

Tajemník Rady Energetického regulačního úřadu, bývalý spolupracovník Výzkumného centra AMO, absolvent bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy a magisterského oboru Bezpečnostní studia na CEVRO Institutu

Vysoké školy vám úspěch v životě nezaručí. CEVRO Institut vám však k úspěchu napomůže. Já už svoji šanci využil.

Hlavní pilíře studia:

 • Bezpečnost, politika bezpečnosti
 • Trestní právo
 • Hospodářská kriminalita
 • Bezpečnostní konflikty
 • Právo a právní systém v ČR
 • Strategický a operační management
 • Krizové řízení
 • Ekonomika bezpečnostní politiky
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Krizový a bezpečnostní management veřejné i privátní společnosti
 • Ozbrojené složky (Armáda ČR, Policie ČR, Vězeňská služba)
 • Celní správa
 • Hasičský záchranný sbor

Garant oboru a  vyučující:


Profil absolventa


Studijní plány