Centrum bezpečnostních studií

Centrum bezpečnostních studií (CEBES) je odborným a výzkumným pracovištěm vysoké školy CEVRO Institut. Zapojuje se také do komerčně laděných projektů CEVRO Institutu a organizování akcí pro odbornou veřejnost. Podílí se i na výuce v rámci manažerských programů MPA, například MPA – Bezpečnostní a krizový management.


Nejaktuálnější informace o činnosti CEBES můžete naleznout na:
https://www.facebook.com/CentrumBezpecnostnichStudii


Hlavní náplň pracoviště

  • Systematicky se věnovat mezioborovému výzkumu bezpečnostního prostředí a bezpečnostního managementu
  • Rozvíjet intenzivní spolupráci s předními vědeckými i komerčními pracovišti v ČR a v zahraničí
  • Vytvářet standardní nástroje v oblasti bezpečnostního managementu (metodiky, manuály, modelování)
  • Komplexně podporovat praktickou implementaci standardních nástrojů bezpečnostního managementu v rámci veřejných i soukromých institucí
  • Publikovat výsledky činnosti v českých i zahraničních odborných periodikách i denním tisku.
  • Rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti bezpečnostního a krizového managementu (MPA, MSA, semináře a konference)