Centrum IT ve veřejné správě

 • VIZÍ centra je, že úředníci, podnikatelé, živnostníci a občané (v rozsahu pro ně potřebném) budou vědět, jak jim může být e-Government dobrým sluhou.
 • MISÍ centra je učit a naučit úředníky, podnikatele, živnostníky a občany) co mohou a co mají od e-Governmentu chtít a očekávat, a co chtít a očekávat nemohou a nemají.

Kontaktní údaje:

Centrum IT ve veřejné správě vysoké školy CEVRO Institut (CITVS)
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1
Ing. Aleš Kučera, ředitel
email: info@vsci.cz, tel.: +420 221 506 777


Co učíme úředníky a zaměstnance orgánů veřejné moci?

 • České a evropské právní úpravy týkající se e-Governmentu a jejich důsledky
 • Jak ICT ve veřejné správě pořizovat
 • Jak ICT ve veřejné správě provozovat
 • Jak ICT ve veřejné správě používat
 • Jak možnosti e-Governmentu klientům veřejné správy vysvětlovat

Jak to učíme úředníky a zaměstnance orgánů veřejné moci?

 • V prezenčním a v kombinovaném studiu jako předmět oboru Veřejná správa
 • KDO TO UČÍ? Ti, kteří se na legislativě podíleli, ti, kteří e-Government budovali, ti, kteří e-Government využívají…
 • KDO TO NEUČÍ? Vykladači historie

Co chceme napravit?

 • Neschopnost úřadů využít ICT ve veřejné správě jako (kompetitivní) výhodu při výkonu vlastní činnosti
 • Neschopnost úřadů využít e-Government jako (kompetitivní) vývodu při poskytování služeb klientům
 • Neschopnost úřadů vypisovat správně ICT zakázky, soutěžit ICT zakázky, nechat si
 • ICT správně implementovat a provozovat

Co učíme podnikatele, živnostníky a občany?

 • Co od úřadů vyžadovat, co od úřadů očekávat
 • Co od úřadů neočekávat
 • Jak integrovat vlastní ICT s e-Governmentem, tedy jak přímo komunikovat s ICT projekty ve veřejné správě

Jak to učíme podnikatele, živnostníky a občany?

 • Budeme pořádat kurzy a školení, a to jak prezenční, tak distanční
 • KDO TO UČÍ? Ti, kteří se jako podnikatelé, živnostníci a občané již naučili, jak e-Government v těchto pozicích využívat
 • KDO TO NEUČÍ? Vykladači historie