Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit

Cílem CERPAMA je připravovat vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro profese v oblasti podnikání a veřejné správy s důrazem na uvědomění si průběhu sociální interakce v podnikání směrem ke spolupracovníkům i okolní komunitě. Centrum chce posluchače naučit analyzovat a prostřednictvím tréninku také zvládat hlavní typy sociálních situací. 

Pro studenty jsou vytvářeny specifické programy a projekty z uvedených oblastí. Centrum studentům usnadňuje orientaci v problémech současné společnosti, ve společenské praxi, v psychologii člověka, v komunikačních technikách, v koncepcích, metodách a v přístupu k práci s jednotlivými sociálními skupinami.   CERPAMA se také orientuje na aktuální společenskou poptávku po aplikaci psychologických poznatků a dovedností v  oblastech společenské praxe – při řešení sociálních, komunikačních, ekonomických a politických problémů a při řešení situací v kontaktu s klientem veřejné správy s cílem zefektivnit realizaci podnikatelských činností. Oblibě se těší zejména workshopy a semináře. Centrum se také systematicky věnujeme vytváření odborné multidisciplinární platformy a předkládáme témata k veřejné diskusi. Vytváří tak fórum pro setkávání a vzájemnou interakci odborníků z různých názorových skupin, spolupracujeme s institucemi obdobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

Mezi úspěšné akce patří např. konference Stát jako zaměstnavatel – atraktivní a důvěryhodná značka, konference „PR a image České republiky“, odborné semináře „Život s Romy“ a „Vzdělání, versus nezaměstnanost“, resp. workshop „Trénink paměti“. Ředitelem centra je PhDr. Jiří Frgal, tajemnicí centra: PhDr. Vladimíra Říhová.

Členové centra: