Centrum středoevropských studií

Centrum středoevropských studií je společným vědeckým a výzkumným pracovištěm Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR (MÚA) a vysoké školy CEVRO Institut. Úkolem pracoviště je umožnit všestrannou spolupráci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu, společných aktivit při koncipování a řešení vědeckovýzkumných projektů a při výuce vysokoškolských studentů. Ředitelem centra je PhDr. Petr Valenta, Ph.D. Zástupcem ředitele pro vědeckou činnost pak dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

Členové centra:

Aktivity centra:

 • Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, vydalo novou publikaci s názvem Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848-1945).

  Monografie je výstupem projektu 100 let vzniku samostatného československého státu. Editorem publikace je doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. a spoluautory pak naši politologové Dr. Petr Valenta a Mgr. Jiří Š. Cieslar. Publikaci je možné zakoupit na stránkách Masarykova ústavu.

 • Prezentace edičního projektu dokumentů rakouské zahraniční politiky 1918-1938: Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938
  20. října 2016 uspořádalo Centrum středoevropských studií společně s Institutem mezinárodních studií FSV UK a Rakouským kulturním fórem seminář věnovaný zahraniční politice Rakouska v meziválečném období. Více o akci naleznete zde.

 • Osvobození, revoluce, transformace
  Centrum středoevropských studií uspořádalo ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou problematice roku 1945 v interdisciplinární perspektivě. Vedle českých badatelů vystoupili rovněž hosté ze Spojených států, Německa nebo Itálie. Více o akci najdete zde.

 • 70 let Mezinárodního měnového fondu: středoevropské souvislosti a nové výzvy
  Centrum středoevropských studií a Centrum transatlantických vztahů uspořádalo 14. 11. 2014 konferenci 70 let Mezinárodního měnového fondu: středoevropské souvislosti a nové výzvy, Pocta Janu Viktoru Mládkovi. Více o akci naleznete zde.

 • Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století
  Ve dnech 24. - 25. 10. 2013 proběhla mezinárodní vědecká konference Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, jejímž hlavním záměrem bylo připomenutí významné osobnosti meziválečného Československa, Antonína Švehly. Pořadatelem  konference byl vedle Centra středoevropských studií a Masarykova ústavu a archívu Akademie věd také Úřad vlády České republiky (pozvánka (pdf) a program (pdf)). Záštitu nad konferenci přijal premiér České republiky Jiří Rusnok.

  V osmi sekcích včetně úvodního panelu, které byly řazeny chronologicky, vystoupilo na třicet českých i zahraničních historiků, politologů a ekonomů. Konferenci doplnil bohatý společenský program, včetně oficiální zahájení konference v Hrzánském paláci. (tisková zpráva Úřadu vlády ČR o průběhu konference)

  Na konferenci navázalo vydání vědecké monografie  Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století (eds.:Jan Rychlík – Lukáš Holeček – Michal Pehr). Více o monografii si můžete přečíst zde.

 • Praha a národní hnutí
  Ve dnech 20. - 21. 6. 2013 proběhla mezinárodní konference Praha a národní hnutí. V jejím rámci se pracovníci CSES i zahraniční odborníci soustředili na téma národních hnutí, které již dlouhá desetiletí neoddiskutovatelně patří ke klíčovým tématům historie, sociologie či politologie a literární vědy a jejich hraničních aplikací. Konference – v intencích práce CSES – omezila téma národních hnutí na středoevropský prostor a úběžníkem všech úvah, referátů a diskusí byla Praha jako hypotetický střed určitého typu národního hnutí.

  Konference byla rozdělena do tří sekcí: Praha mezi pangermanismem a panslavismem, Praha uprostřed Evropy, Praha jako inspirace. Na konferenci zaznělo 13 referátů a zúčastnilo se jí celkem 51  vědců a dalších zájemců o dané téma z řad odborné i laické veřejnosti.

 • Ozvěny Stellenbosche
  V pátek 14. prosince 2012 proběhl ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou VŠE a Společností pro hospodářské a sociální dějiny jednodenní seminář Ozvěny Stellenbosche, který představil – až na jeden – všechny české a slovenské příspěvky, jež zazněly na XVI. světovém kongresu hospodářských historiků v létě toho roku (Program semináře zde) Všechny příspěvky, které na semináři zazněly, budou publikovány v monotematickém oddíle časopisu Hospodářské dějiny/Economic History. (http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/hospodarske-dejiny.ep/)

 • Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba
  Ve dnech 20. a 21. září roku 2012 proběhla pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové a ve spolupráci s Národohospodářským ústavem J.Hlávky druhá konference Centra pod názvem Albín Bráf: politik, národohospodář a jeho doba. Záštitu nad konferencí převzala také města Třebíč a Roztoky a Nadační fond Albína Bráfa. Konference se konala v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na Zámku J. Hlávky v Lužanech.

  Konference si kladla jediný cíl: připomenout, že od smrti Albína Bráfa v roce 2012 uplynulo  právě sto let a ukázat tuto osobnost v různých úhlech pohledu - jako národohospodáře, politika, poslance, představitele českého národního hnutí. Jeho dosah ve všech těchto oblastech byl totiž skutečně středoevropský. (Pozvánka a program ke stáhnutí zde)

  Jak píše ve své zprávě o konferenci v časopise Politická ekonomie doc. Jitka Koderová: “Vystupujícím i účastníkům diskuse se podařilo postihnout všechny podstatné charakteristiky doby, v níž Albín Bráf žil a pracoval, stejně jako celou škálu oblastí, do nichž Bráf svou činností zasáhl a z nichž některé významně ovlivnil.” (J. Koderová, Připomenutí významného jubilea. In.: Politická ekonomie, 1/2013, s. 128-130 http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=888).

  V průběhu dvou konferenčních dnů zaznělo 17 příspěvků, které vyšly v řadě studií  Národohospodářského ústavu J. Hlávky na podzim 2013: A.Doležalová (ed), Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba.  Národohospodářský ústav J. Hlávky 8/2013. Praha: Národohospodářský ústav J. Hlávky a CSES.

 • Střední Evropa od minulosti k budoucnosti
  Další významnou veřejnou aktivitou tohoto centra pak byla například konference Střední Evropa od minulosti k budoucnosti, která se uskutečnila ve dnech 19. – 20. ledna 2012.

  Na konferenci navázalo vydání kolektivní monografie Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti.
  Více o monografii si můžete přečíst zde:
  Antonie Doležalová a kol.. Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha: Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., 2014. 377 stran. Ediční řada Centra středoevropských studií; svazek č. 1.ISBN 978-80-87782-37-8.
  Kolektivní monografie se zabývá fenoménem střední Evropy v interdisciplinární perspektivě. Sleduje tři tematické roviny, které zahrnují střední Evropu jako historický koncept, jako součást Evropy a jako myšlenkový svět. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na vymezení pojmu střední Evropa a jeho proměny, stejně jako na události formující středoevropský prostor či myšlenkové stereotypy ve středoevropském prostoru a tradici společenských věd a hnutí.

 • Ředitelka Centra středoevropských studií Antonie Doležalová vystoupila v pořadu Českého rozhlasu 2 – Praha Čaj pro dva. Téma pořadu znělo: Baťa – český sen. Záznam si můžete poslechnout zde.

O vzniku centra si můžete přečíst zde.


Kontakt

PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
ředitel
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 221 506 777
email: petr.valenta@vsci.cz
www.cevroinstitut.cz