Centrum transatlantických vztahů, PCTR

Centrum transatlantických vztahů (Prague Centre for Transatlantic Relations, PCTR) bylo zřízeno v listopadu 2009 jako interní výzkumné, vzdělávací a poradenské pracoviště vysoké školy CEVRO Institut. Nejaktuálnější informace o činnosti PCTR můžete vždy naleznout na sociálních sítích Facebook a Twitter. Videozáznamy a audiozáznamy z veřejných akcí můžete sledovat a poslouchat na YouTube kanálu

Východiska

  • Zachování a další rozvíjení transatlantické vazby významně přispívá k zajišťování bezpečnosti České republiky a Evropy. 
  • V současnosti, kdy je budoucnost transatlantické spolupráce zpochybňována, je důležité věnovat jí zvýšenou pozornost i na akademické půdě a prostřednictvím výzkumu přispívat k řešení problémů, před kterými transatlantické vztahy stojí. 
  • Nárůst skepse ke spolupráci s USA je dnes patrný i v České republice a dalších středoevropských zemích. Je důležité, aby dílčí zklamání nepřerostla v odmítnutí samotného principu transatlantického spojenectví. 
  • Transtatlantické vztahy by neměly být redukovány pouze na problematiku NATO, protože se týkají mnohem širší politické, bezpečnostní, ekonomické a kulturní spolupráce mezi USA a Evropou. Stále důležitější roli v transatlantické agendě budou  hrát vztahy mezi EU a USA.  

Cíle

  • Systematicky se věnovat výzkumu euroamerických vztahů, se zvláštním důrazem na středoevropsko-americké vztahy. 
  • Zaměřit se na řešení konkrétních problémů transatlantických vztahů a nabízet analýzy a doporučení prakticky využitelné v politickém rozhodovacím procesu v České republice.
  • Zapojit se do české, evropské i americké debaty o současných a budoucích výzvách transatlantické spolupráce. 
  • Nastolovat v české a středoevropské veřejné diskusi témata související z transatlantickými vztahy, která jsou v současnosti diskutována nedostatečně. 
  • Spolupracovat s evropskými a americkými výzkumnými pracovišti a seznamovat je s českou perspektivou v oblasti transatlantických vztahů. 

Slovo předsedy Rady PCTR

S přijetím České republiky do NATO v roce 1999 získala naše země nejlepší bezpečnostní záruky ve své moderní historii. Vůbec to však neznamená, že máme s uspokojením sedět s rukama složenýma v klíně a nic nedělat. Bezpečnost není samozřejmost. Její kvalita se vždy odvíjí od naší vůle pro ni něco udělat i obětovat. To platí jak u nás doma, tak i ve spolupráci s našimi spojenci. Svět není bezpečné místo, bezpečnostní hrozby jsou dnes jen méně předvídatelné a možná o to nebezpečnější. Stát, který bezpečnostní hrozby nestuduje a ztrácí schopnost se bránit, nemá právo na dlouhodobou existenci. Proto musí zůstat zajištění bezpečnosti nejenom v České republice, ale i v celé Evropě nedílnou součástí politik. Chronická hospodářská a dluhová krize, která v posledních letech postihla všechny západní státy, si vybrala svou daň ve snižování obranných rozpočtů. Tím spíš je důležité prohlubovat racionální spolupráci států, která dokáže efektivně posilovat obranu států a ochranu občanů proti aktuálním hrozbám, jako je například terorismus nebo šíření zbraní hromadného ničení.

Centrum transatlantických vztahů na vysoké škole CEVRO Institut za tímto účelem doposud pořádalo a bude i nadále pořádat konference, přednášky a workshopy, zpracovávat analýzy a doporučení pro odbornou veřejnost. Centrum bude také výsledky své práce prezentovat v médiích a odborných časopisech. Těšit se můžete na mnoho nových projektů, jejichž cílem bude prohloubit veřejnou diskusi o bezpečnostní, ekonomické a kulturní spolupráci zejména mezi Evropou a Spojenými státy.

RNDr. Alexandr Vondra, předseda Rady Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR)


Slovo rektora 

Jedním z hlavních cílů české reformní politiky po roce 1989 bylo zapojení naší země do euroamerické bezpečnostní a politické spolupráce. 

Vstupem do NATO byl sice tento cíl do velké míry naplněn, avšak před Českou republikou zároveň vyvstal trvalý úkol dávat svému členství v Alianci konkrétní a smysluplný obsah, jenž bude odpovídat měnícímu se mezinárodnímu bezpečnostnímu prostředí. 

Transatlantická vazba dnes zůstává základním pilířem české bezpečnosti. Vysoká škola CEVRO Institut chce zřízením Centra transatlantických vztahů jako svého interního výzkumného pracoviště přispívat ke kultivaci české veřejné diskuse o smyslu a obsahu transatlantické spolupráce ve 21. století a o roli, jíž by v ní měla Česká republika a další evropské země hrát.  

Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., rektor vysoké školy CEVRO Institut


Leták o PCTR ve formátu PDF ke stažení