CEVRO Institut Forum a Workshop in PPE

CEVRO Institut Forum je projekt veřejných přednášek na vysoké škole CEVRO Institut. V jeho rámci vystupují na půdě školy významné domácí i zahraniční osobnosti z oblasti akademické (Academic Forum) a úspěšní podnikatelé, diplomaté a inovátoři (Business Forum). Řada zahraničních hostů navštívila školu též v rámci Workshop in Philosophy, Politics, Economics.

Workshop in Philosophy, Politics, Economics


CEVRO Institut Academic Forum

CEVRO Institut Business Forum 


Na půdě naší školy vystoupila také řada významných osobností mimo projekt CEVRO Institut Forum. Kompletní přehled zahraničních hostů najdete na našem anglickém webu, v sekci Foreign Speakers Gallery