CEVRO Institut Interview

CEVRO Institut Interview je projektem, v jehož rámci si rektor a další představitelé školy zvou k živým i on-line rozhovorům zajímavé tuzemské i zahraniční osobnosti ze světa akademického, společensko-politického či ze sféry byznysu. Tyto rozhovory pravidelně vycházejí v analytickém měsíčníku CI-Time.

V analytickém měsíčníku CI-Time vedle rozhovorů pravidelně publikují mnohé další osobnosti z řad pedagogů, zaměstnanců či studentů a absolventů vysoké školy CEVRO Institut. Tato jména je možno najít zde.

Dosud byly v rámci cyklu CEVRO Institut Interview realizovány tyto rozhovory: