Chráněná dílna A MANO

Několik let po navázání spolupráce s DD Radost vzniklo naše druhé partnerství, a to s Chráněnou dílnou A MANO. A MANO obdivujeme za snahu své klienty, co nejvíce zapojit do reálného života i neutuchající gejzír nápadů na nové projekty a aktivity (např. Café Martin).

Tradičním projektem, na kterém spolupracujeme, je benefiční adventní koncert spojený s jarmarkem. Během koncertu, na kterém vystupují vždy spřátelení či nám blízcí umělci, vybíráme finanční hotovost. Výtěžek sbírky následně dělíme mezi dětský domov a chráněnou dílnu. Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci, pedagogové, studenti, partneři a v neposlední řadě přátelé naší školy vědí, že koncert má tento rozměr, přicházejí s touhou pomoci. Celý projekt je rovněž provázen domáckou atmosférou i přípravami. Součástí výtěžku je i příjem za prodej cukroví, které upečou studenti i členové vedení školy a výnos, který vzniká prodejem výrobků z chráněné dílny. K dispozici má chráněná dílna také studentský klub Ponorka, kde během odpoledne a večera nabízí občerstvení. Na přehled všech koncertů a fotogalerii se můžete podívat zde. Partnerství má však i jiné příležitostné formy na institucionální i individuální bázi (sbírky, dary).

Prostor pro vyjádření partnera:

„Několikaleté partnerství s vysokou školou CEVRO Institut znamená pro naši dílnu zaměstnávající zejména mladé lidi s mentálním či kombinovaným postižením opravdu hodně a velmi si ho ceníme. Každoročně se v CEVRO účastníme zdejšího předvánoční charitativního koncertu, na kterém prodáváme naše výrobky, zajišťujeme občerstvení a můžeme tam strávit příjemné chvíle ve společnosti lidí, kterým nejsou lhostejné pojmy jako „společenská odpovědnost“ či „pomoc druhému“. Část peněz, které se během tohoto večera vyberou, vždy putuje na rozvoj chráněných pracovních míst právě v naší dílně. Tohoto štědrého daru, perfektní spolupráce při organizaci i přístupu vedení vysoké školy k podporování organizací, jako jsme my, si velmi vážíme a představitelům CEVRO patří náš velký dík.“

Ing. Václav Prokop, ředitel pro ekonomiku a administrativu

Galerie