Fakturační údaje

CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1
IČO: 27590101; DIČ: CZ 27590101
Zastoupený: Mgr. Ludmila Habadová
 
Číslo účtu: 2261283001/5500
IBAN: CZ3455000000002261283001 
SWIFT: RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank