Florbalová škola Bohemians

Součástí psychického zdraví je pohyb. Na naší škole tedy klademe důraz na rozvoj a podporu sportu. Z tohoto důvodu jsme se před několika lety rozhodli navázat partnerství právě s Florbalovou školou Bohemians, která patří se svými 29 družstvy České florbalové unie mezi největší florbalové kluby v České republice. V současnosti je florbal jedničkou mezi všemi studenty vysokých i středních škol a my pevně věříme, že i mezi našimi studenty se najde někdo s talentem, kdo florbalu propadne natrvalo.

Na FbŠ Bohemians je nám sympatické, že se zaměřuje především na výchovu mládeže, o čemž svědčí 20 týmů přihlášených do různých mládežnických kategorií od přípravek až po muže. S 9 přihlášenými dívčími a ženskými družstvy jsou pak v ženské kategorii v ČR největším klubem.

Naše partnerství má mnoho podoba a především velký potenciál na rozvoj. V současnosti pracujeme na vzájemné marketingové podpoře, větší informovanosti v cílových skupinách a partnerovi, přípravě sportovních aktivit školy a propojování obou institucí. Stejně jako naše škola i FbŠ Bohemians se snaží o to, aby její členové (resp. studenti) překonávali překážky a tím tužili svůj charakter. Nezáleží úplně na tom, zdali jde o překážku zvládnutí těžké zkoušky, a nebo o překonání a zvládnutí vyčerpávajícího zápasu. Z boje se neutíká, to nás spojuje.    

Prostor pro vyjádření partnera:

 „FbŠ Bohemians je dlouhodobě největším florbalovým klubem v České republice, jehož základnu tvoří přes 1250 členů. V současnosti je také nejúspěšnějším mládežnickým celkem, který sbírá úspěchy v domácích soutěžích i na mezinárodních turnajích. Obě elitní družstva mužů i žen hrají nejvyšší domácí soutěže a patří mezi výkladní skříň českého florbalu. Posláním klubu, k němuž neodmyslitelně patří zelené a bílé barvy, je organizace sportovní činnosti od nejmenších dětí v předškolním věku až po dospělé kategorie. V současnosti patří florbal mezi sport číslo 1 na základních, středních i vysokých školách v ČR Nejen proto jsme rádi, že oboustranné partnerství vzniklo. CEVRO Institut je pro nás vynikajícím spoluhráčem, se kterým se skvěle doplňujeme. V životě je důležité starat se o schránku duševní i tělesnou, proto k sobě studium i sport patří. Více se o FbŠ Bohemians můžete dozvědět na www.fbsbohemians.cz, nebo na facebooku.“

Martin Musil, prezident klubu Florbalová škola Bohemians

Galerie