Formy studia

Většinu našich bakalářských a navazujících magisterských programů nabízíme ve dvou formách - prezenční a kombinované. Výjimku tvoří anglickojazyčné programy PPE a EBP nabízené jen ve formě prezenční. Toto platí pro pražské studijní skupiny.

Studium v Českém Krumlově probíhá výhradně formou kombinovanou, tak aby většina našich vyučujících mohla zajišťovat kontaktní výuku i v tomto studijním středisku

Prezenční forma

 • vhodná zejména pro studenty, kteří mají studium jako hlavní aktivitu svého současného života
 • to neznamená, že se studium nedá vhodně skloubit i s jinými aktivitami včetně zaměstnání - zejména v magisterském stupni mnoho studentů při studiu i pracuje
 • vyučuje se formou přednášek a seminářů
 • samostudium je i zde jako u každého vysokoškolského studia nutné
 • studenti také mohou přicházet na individuální konzultace s vyučujícím
 • účast na přednáškách není povinná, u seminářů se obvykle vyžaduje účast alespoň  na 70% výuky
 • přednášky a semináře se periodicky opakují během dvanáctitýdenních trimestrů
 • trimestry jsou dva, v 1. trimestru probíhá výuka od konce září do vánoc, v 2. trimestru od poloviny února do poloviny května
 • vyučovacími dny jsou pondělí až čtvrtek

Kombinovaná forma

 • vhodná zejména pro studenty, kteří jsou zaměstnáni nebo podnikají
 • vyučuje se formou řízených konzultací, které představují kontaktní výuku v rozsahu jedné třetiny výuky v prezenčním studiu
 • při řízených konzultacích vyučující očekávají aktivní přístup studentů vyžadující jejich domácí přípravu, tak aby čas byl vyplněn plnohodnotným způsobem
 • nezbytnou součástí je samostudium, při kterém studentům pomáhají distanční opory a další materiály umístěné v informačním systému školy (prezentace, nahrané přednášky)
 • studenti také mohou přicházet na individuální konzultace
 • řízené konzultace probíhají neperiodicky, vždy ve větších blocích (nejčastěji 4 - 6 vyučovacích hodin)
 • trimestry jsou dva, v 1. trimestru probíhá výuka od konce září do vánoc, v 2. trimestru od poloviny února do poloviny května
 • vyučovacími dny jsou pátky a soboty; rozpis vyučovaných dnů je znám cca 8 týdnů před začátkem výuky
 • také zkušební termíny pro studenty kombinované formy jsou obvykle situovány do pátků a sobot