Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2020/2021

29. 9. 2020 – 11. 2. 2021        PRVNÍ TRIMESTR
29. 9. 2020 ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU
29. 9. – 19. 12. období výuky
8. 10. imatrikulace studentů a promoce absolventů – Praha
16. 10.  imatrikulace studentů a promoce absolventů – Český Krumlov
22. 11. termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími 
21. 12. – 3. 1.  zimní prázdniny
4. 1. – 11. 2.  zkouškové období
16. 12.  termín pro odevzdání kvalifikačních prací 
4. 1. 2020 termín pro elektronické přihlášení ke státním závěrečným zkouškám – Praha
1. 2. – 5. 2. státní závěrečné zkoušky – Praha
12. 2. 2021 – 20. 6. 2021 DRUHÝ TRIMESTR
12. 2. – 7. 5. období výuky
22. 2.  termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími 
11. 3. promoce absolventů – Praha
24. 4. konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)
28. 4.  termín pro odevzdání kvalifikačních prací
1. 5. termín pro odsouhlasení zadání kvalifikačních prací jejich vedoucími 
8. 5. – 30. 6. zkouškové období
12. 5. termín pro elektronické přihlášení ke státním závěrečným zkouškám – Praha, Český Krumlov
31. 5. – 16. 6. státní závěrečné zkoušky – Praha
15. 6. 2020 – 17. 6. 2020 letní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních závěrečných zkoušek  - Český Krumlov
21. 6. 2021 – 25. 9. 2021 TŘETÍ TRIMESTR
21. 6. – 4. 9. období výuky
30. 6. promoce absolventů – Praha
6. 7. – 30. 9.                              zkouškové období
8. 7.  termín pro odevzdání kvalifikačních prací 
18. 8.  termín pro elektronické přihlášení ke  státním závěrečným zkouškám – Praha, Český Krumlov
6. 9. – 15. 9. státní závěrečné zkoušky – Praha, Český Krumlov
25. 9. 2021                          KONEC AKADEMICKÉHO ROKU