Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2018/2019

1. 10. 2018 – 14. 2. 2019         PRVNÍ TRIMESTR
1. 10. 2018 ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU
1. 10. 2018 - 20. 12. 2018 období výuky
11. 10. 2018 imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Praha
12. 10. 2018 imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Český Krumlov
26. 10. 2018 poslední termín pro vyhlášení témat kvalifikačních prací katedrami (1. kolo)
22. 11. 2018 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikačních prací – elektronickou formou v informačním systému (1. kolo)
7. 12. 2018 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (1. kolo)
21. 12. 2018 – 2. 1. 2019 zimní prázdniny
3. 1. – 14. 2. 2019 zkouškové období
19. 12. 2018 poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (zimní termín)
6. 1. 2019 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (zimní termín, Praha)
28. 1. – 1. 2. 2019 zimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních
závěrečných zkoušek (Praha)
15. 2. – 23. 6. 2019 DRUHÝ TRIMESTR
15. 2. – 11. 5. 2019 období výuky
18. 2. 2019 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací
katedrami (2. kolo)
28. 2. 2019 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikační práce –
elektronickou formou v informačním systému (2. kolo)
8. 3. 2019 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (2. kolo)
14. 3. 2019 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
7. 4. 2019 poslední termín pro vyhlášení témat kvalifikačních prací katedrami (3.
kolo)
18. 4. 2019 poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (letní termín, Praha, Český Krumlov)
27. 4. 2019

konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)

30. 4. 2019 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikačních prací – elektronickou formou v informačním systému (letní termín)
12. 5. – 29. 6. 2019 zkouškové období
12. 5. 2019 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních
prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (letní termín,
Praha, Český Krumlov)
10. 5. 2019 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (3. kolo)
3. 6. – 21. 6. 2019 letní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních
závěrečných zkoušek (Praha, Český Krumlov)
24. 6. – 29. 9. 2019 TŘETÍ TRIMESTR
24. 6. – 7. 9. 2019 období výuky
1. 7. – 29. 9. 2019 zkouškové období
10. 7. 2019 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
10. 7. 2019 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
18. 8. 2019 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
19. 8. – 13. 9. 2019 průběžné zápisy do vyšších či pokračujících ročníků studia
2. – 13. 9. 2019 podzimní termín obhajob kvalifikačních prací a opravný termín ústních částí státních závěrečných zkoušek
29. 9. 2019                                KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

 

Harmonogram akademického roku 2019/2020