Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2019/2020

30. 9. 2019 – 16. 2. 2020        PRVNÍ TRIMESTR
30. 9. 2019 ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU
30. 9. 2019 - 21. 12. 2019 období výuky
10. 10. 2019 imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Praha
11. 10. 2019 imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Český Krumlov
22. 11. 2019 poslední termín pro odevzdání odsouhlaseného zadání vedoucím práce – elektronickou formou v informačním systému (1. kolo)
22. 12. 2019 – 5. 1. 2020 zimní prázdniny
6. 1. 2020 – 15. 2. 2020 zkouškové období
18. 12. 2019 poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (Praha + Český Krumlov) (zimní termín)
5. 1. 2020 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (zimní termín, Praha)
3. 2. 2020 – 7. 2. 2020 zimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních
závěrečných zkoušek (Praha)
17. 2. 2020 – 20. 6. 2020 DRUHÝ TRIMESTR
17. 2. 2020 – 9. 5. 2020 období výuky
22. 2. 2020 poslední termín pro odevzdání odsouhlaseného zadání vedoucím práce – elektronickou formou v informačním systému (2. kolo)
12. 3. 2020 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
25. 4. 2020 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)
29. 4. 2020  poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (letní termín, Praha, Český Krumlov)
1. 5. 2020 poslední termín pro odevzdání odsouhlaseného zadání vedoucím práce – elektronickou formou v informačním systému (3. kolo)
11. 5. 2020 – 30. 6. 2020 zkouškové období
13. 5. 2020 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (letní termín, Praha, Český Krumlov)
1. 6 2020. – 12. 6. 2020 letní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních závěrečných zkoušek  - Praha
15. 6. 2020 – 17. 6. 2020 letní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních závěrečných zkoušek  - Český Krumlov
21. 6. 2020 – 30. 9. 2020 TŘETÍ TRIMESTR
22. 6. 2020 – 5. 9. 2020 období výuky
6. 7. 2020 – 30. 9. 2020 zkouškové období
2. 7. 2020                                      bakalářské a magisterské promoce (Praha)
8. 7. 2020 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
19. 8. 2020 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
7. 9. 2020 – 11. 9. 2020 podzimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních závěrečných zkoušek – Praha
14. 9. 2020 – 16. 9. 2020 podzimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních závěrečných zkoušek – Český Krumlov
30. 9. 2020                          KONEC AKADEMICKÉHO ROKU