ISIC

ISIC (International Student Identity Card) je celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let. Oficiálním vydavatelem průkazů studentů (ISIC), mládeže do 26 let (IYTC) a pedagogické veřejnosti (ITIC) pro Českou republiku na základě pověření World Youth and Student Educational and Travel Confederation je společnost GTS ALIVE, s.r.o.

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká množství výhod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 125 000 místech, z toho v ČR na Vás čeká přes 2 700 slev. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do denní formy studia.

Vysokou školou CEVRO Institut vydávaný ISIC slouží zároveň jako školní průkaz a vstupní čipová karta do budovy školy.

Případné další informace Vám poskytne pracovnice sekretariátu vedení naší vysoké školy.

Sekretariát vedení školy
Šárka Josefina Slouková
tel.: 221 506 777
sarka.sloukova@vsci.cz