Katedra bezpečnostních studií

Katedra bezpečnostních studií je pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut.

Hlavní náplní pracoviště je zajišťovat výuku v kurzech navazujícího magisterského oboru Bezpečnostní studia a aktivně tento obor dále budovat, rozvíjet vzdělávací aktivity v oblasti postgraduálního vzdělávání (např. MPA) a bezpečnostního a krizového managementu, systematicky se věnovat mezioborovému výzkumu bezpečnostního prostředí a bezpečnostního managementu, rozvíjet spolupráci s vědeckými i komerčními pracovišti obdobného zaměření v ČR a v zahraničí, publikovat výsledky činnosti v českých i zahraničních odborných periodikách i denním tisku a poskytovat konzultantské služby ve výše uvedené oblasti. Vedoucím katedry je gen. Ing. Jiří Šedivý

Členové katedry: