Katedra soukromého práva

Katedra soukromého práva je oborovou katedrou a jako taková koncepčně, personálně a administrativně zajišťuje výuku ve studijních oborech Právo v obchodních vztazích (Bc.) a Obchodněprávní vztahy (Mgr.). Členové katedry současně zajišťují výuku soukromoprávních předmětů pro ostatní studijní obory vyučované na naší škole.

Členy katedry jsou významné osobnosti jak akademického světa, tak světa právní praxe (advokáti, soudci a jiní justiční pracovníci, podnikoví právníci). Pedagogové katedry jsou publikačně činní, vystupují na odborných konferencích, jsou členy redakčních rad odborných časopisů a také působí v poradních orgánech státní správy. Díky tomu katedra při výuce dokáže nabídnout vysokou úroveň výkladu právní problematiky spojenou s jeho aplikací na konkrétní příklady právní praxe.

Pedagogové katedry se věnují zejména oborům práva občanského a obchodního, ale také dalším: rodinnému právu, teorii práva, právním dějinám, konfesnímu a církevnímu právu, právu duševního vlastnictví apod. Vedoucím katedry je JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

Členové katedry: