Katedry

Vysoká škola CEVRO Institut má celkem pět kateder, které odrážejí rozvoj jejích vzdělávacích aktivit. Katedry v prvé řadě zajišťují výuku v akreditovaných studijních programech. Jsou ale také místem pro vědecké a výzkumné aktivity školy.  

Katedra soukromého práva
vedoucí katedry: JUDr. Václav Pilík, Ph.D.
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
vedoucí katedry: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
Katedra ekonomie
vedoucí katedry: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
Katedra veřejného práva a veřejné správy
vedoucí katedry: JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií
vedoucí katedry: Ing. Jiří Šedivý

Vedle kateder zajišťují výuku i dvě ze specializovaných center školy:

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit
ředitel centra: PhDr. Jiří Frgal
Centrum středoevropských studií
ředitel centra: PhDr. Petr Valenta, Ph.D.