Letní akademie

Vysoká škola CEVRO Institut, za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung, pravidelně pořádá v létě unikátní vzdělávací projekt Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Speciální kurs je určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice

Cílem Letní akademie je seznámit účastníky se základy politologie, práva a ekonomie a umožnit jim navštívit prostory, kde se tvoří politika naší země. Čtyřicítka studentů z celé republiky by měla získat znalosti, které využije při studiu společenských věd na svých středních školách, případně při vstupu do vysokoškolského prostředí. Kurs je totiž unikátní svou přípravnou funkcí pro studium společenských věd na vysoké škole.

Kurs obsahuje například:

  • přednášky předních politologů a právníků a ekonomů
  • exkurze a diskuse
  • Návštěvu Parlamentu ČR
  • filmový seminář

Podmínky účasti:

  • věk 18 až 27 let
  • přihlášení se prostřednictvím přihlášky/dotazníku
  • zaplacení účastnického poplatku
  • uchazeč se dosud žádného z předchozích ročníků Letní akademie moderní politiky a práva CEVRO Institutu neúčastnil (Z důvodu velkého  zájmu o letní akademii jsou upřednostňováni uchazeči, kteří se kurzu dosud neúčastnili. Studenti, kteří se akademie již zúčastnili mohou být zařazeni pouze mezi náhradníky.)

Počet míst je omezen


Letní akademie 2016 – příležitosti a hrozby z pohledu práva, politiky, ekonomiky a bezpečnosti

Devátý ročník oblíbené Letní akademie se uskutečnil ve dnech 11. – 14. července 2016. Více informací o dosud posledním uskutečněném ročníku naleznete zde.


Letní akademie 2015: Právo, politika, ekonomika a média

Osmý ročník oblíbeného projektu „Letní akademie“ se uskutečnil v inovované podobě nově již na začátku prázdnin, a to ve dnech 30. 6. – 3. 7. 2015. Více informací o uplynulém ročníku, včetně galerie, naleznete zde.


Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2014

Ve dnech 18.–22. srpna 2014 uspořádá vysoká škola CEVRO Institut již sedmý ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Více informací o tomto ročníku naleznete zde.


Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2013

Ve dnech 19.–23. srpna 2013 uspořádá vysoká škola CEVRO Institut již šestý ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Více informací o tomto ročníku naleznete zde.


Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2012

Ve dnech 20.–24. srpna 2012 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut pátý ročník vzdělávacího projektu určeného studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice. Více informací o tomto ročníku naleznete zde.


Letní akademie moderní politiky a práva 2011

Čtvrtý ročník Letní akademie moderní politiky a práva, který nesl podnázev Evropa a Česko 2011, se uskutečnil ve dnech 22.–26. srpna 2011. Místem konání bylo opět sídlo vysoké školy CEVRO Institut v Praze. Více informací o čtvrtém ročníku naleznete zde


Letní akademie moderní politiky a práva 2010

Třetí ročník unikátního vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva se uskutečnil ve dnech 23.–28. srpna 2010. Reportáže z celého kursu a fotogalerii, můžete nalézt na následujícím odkazu.

Letní akademie 2010.


Letní akademie moderní politiky a práva 2009

Druhý ročník unikátního vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva se uskutečnil ve dnech 24.–28. srpna 2009. Reportáže z jednotlivých dní uvedeného ročníku, včetně fotogalerií, můžete nalézt na následujících odkazech.

Letní akademie 2009 – den první

Letní akademie 2009 – den druhý

Letní akademie 2009 – den třetí

Letní akademie 2009 – den čtvrtý


Letní akademie moderní politiky a práva 2008

Ve dnech 18.–23. srpna 2008 se uskutečnil první ročník unikátního vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky a práva. Reportáže z jednotlivých dnů tohoto kursu, včetně fotogalerií, můžete nalézt na následujících odkazech.

Letní akademie 2008 – den první

Letní akademie 2008 – den druhý

Letní akademie 2008 – den třetí

Letní akademie 2008 – den čtvrtý

Letní akademie 2008 – den pátý