LL.M. (Master of Laws)

Prestižní studijní program LL.M.  je právní postgraduální vzdělání, které přináší nadstavbové znalosti práva a managementu ve dvou úzce specializovaných programech zaměřených na alternativní řešení sporů nebo ochranu informací. • Zahájení LLM Alternativní řešení sporů: jaro 2022. Přihlášky přijímáme do konce ledna 2022.
 • Zahájení LLM Ochrana informací: jaro 2022. Přihlášky přijímáme do konce ledna 2022.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium LL.M.


Obecné informace

Forma a organizace studia

Vzdělávací program LL.M. je formou postgraduálního celoživotního vzdělávání. Je určen absolventům vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně. Organizace výuky je přizpůsobena uchazečům o studium, kteří jsou časově zaneprázdněni. Přednášky jsou koncentrované do dvoudenních víkendových soustředění, která se konají jedenkrát až dvakrát měsíčně. Posluchačům jsou k dispozici elektronické studijní materiály a knihovna vysoké školy. Další část studia představuje samostudium odborných materiálů.

 1. Program je organizován ve výukových tematických modulech s určitým odborným zaměřením.
 2. Tematický modul odpovídá jednomu výukovému soustředění v délce 12 hodin.
 3. Semestr zahrnuje 5 tematických modulů/výukových soustředění v celkovém objemu 72 hodin. Semestrem se rozumí uzavřené období zpravidla čtyř - šesti měsíců nezávislé na organizaci akademického roku vysoké školy.

Podrobnosti o organizaci studia najdete ve Smlouvě o studiu a její příloze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Cena studijních programů LL.M. – Alternativní řešení sporů a LL.M. – Ochrana informací na vysoké škole CEVRO Institut činí 99.000 Kč  (+ 21 % DPH – jedná se o cenu za kompletní studium). Platbu za studium vzdělávacího programu je možné rozdělit do splátek a získat slevu při větším počtu uchazečů od jednoho právního subjektu. Další případné informace o financování či obsahu studia získáte na adrese LLM@vsci.cz.
Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 85.000 Kč (+ 21 % DPH) pro LLM Alternativní řešení sporů a LLM Ochrana informací. Pro LLM European Business Law je cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut 99.000 Kč (+21 % DPH).


Proč studovat LL.M.

 • špičkový lektorský tým
 • impuls pro profesní a kariérní růst
 • networking – vynikající kontakty z veřejné správy, byznysu, akademického a politického světa
 • nové zkušenosti při řešení odborné problematiky
 • praktická orientace výuky
 • nový pohled na úzce specializované oblasti z pohledu práva i managementu
 • rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností
 • výuka v centru Prahy

Praktická orientace výuky

Základní filozofií naší vysoké školy je vyváženost. Lektorské týmy tvoří zkušení akademici i špičkoví odborníci z praxe. K určitým aktuálním otázkám jsou do výuky zváni i hosté. Obsah jednotlivých modulů je koncipován tak, aby došlo k maximální synergii mezi teoretickými poznatky a praxí. Toho je dosaženo jednak interaktivním charakterem přednášek, který studentům umožňuje získat teoretické znalosti i praktické dovednosti, tak samostudiem a konzultacemi.


Ukončení certifikátem LL.M.

 • Certifikát o absolvování je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má vzdělání LL.M. tradici.