"Management sociálních služeb je inovativní a nadčasový zároveň", říká jeho garantka doc. Lucie Kozlová

O smyslu, obsahu a profilu nových studijních programů jsme si povídali s jejich odbornou garantkou doc. Ing. Lucií Kozlovou, Ph.D., dámou, která je ekonomkou a sociální pracovnicí a vyzkoušela si být i náměstkyní českobudějovického primátora a jihočeského hejtmana. 

Paní docentko, CEVRO Institut akreditoval nové programy. Jejich název je v našich končinách neobvyklý - Management sociálních služeb. Jde to vůbec dohromady?  

Pro moderní řízení pomoci lidem v nouzi je kombinace managementu a sociálních služeb to nejlepší. Mnohokrát jsem se ve své praxi setkala s tím, že byl manažer v sociálních službách skvělý ekonom, ale bez znalosti problematiky sociální práce a sociálních služeb, nebo naopak sociální pracovník bez znalosti ekonomie a manažerských dovedností. Ani jedno není dobře. Nový program cílí na znalosti a dovednosti absolventů v obou těchto oblastech, a tím je nejen inovativní, ale i nadčasový.

Komu jsou nové programy určeny? Kdo budou jejich studenti?   

Nové programy jsou pro studentky a studenty, kteří se ve své profesi chtějí manažersky uplatnit v organizacích poskytujících sociální služby, ale i v řídícím a administrativním aparátu státu a samosprávných celků v sociální oblasti. Příkladem mohou být sociální služby, jako jsou domovy pro seniory, poradenské sociální služby nebo odbory sociálních věcí na obecních či krajských úřadech. Programy jsou také pro studentky a studenty, kteří jsou již v oblasti sociálních služeb zaměstnáni a rádi by si rozšířili své profesní znalosti.

Je něco, v čem jsou tyto programy opravdu inovativní? 

Je, připraví totiž odborně vzdělané absolventy pro řízení tak specifické oblasti, jakou sociální služby v kontextu jejich činností a klientů jsou. 

Jde o profesní programy, které mají i povinnou odbornou praxi. Prozraďte nám nějaké příklady, kde bude možné stážovat. 

Naše studentky a naši studenti si vyzkouší odborné praktické dovednosti ve všech formách sociálních služeb - tzn. pobytových, ambulantních i terénních, ale i na obecních či krajských odborech sociálních věcí, kde se seznámí s fungováním a systémem řízení sociálních služeb. Samozřejmostí je také možnost absolvovat stáž v zahraničí v obdobných organizacích.

Sociální služby jsou odvětvím budoucnosti. Budou se lidé z tohoto oboru nějak zapojovat do veřejné diskuse? Budou chtít aktivně ovlivňovat směřování oboru? 

V situaci nouzového stavu ČR jsme se přesvědčili, že bez naslouchání odborníkům v sociálních službách to nepůjde. S jistotou proto mohu říct, že by se tito lidé měli zapojovat do veřejné diskuse a pokud se jim dá prostor, tak se vyhneme mnoha kolapsům nejen v krizových situacích.

Co byste novým programům popřála do vínku? 

Programům bych popřála dobrý start se studentkami a studenty, kteří mají empatii „v krvi“, protože v oblasti sociálních služeb to bez ní nejde.