Management sociálních služeb v evropském kontextu


 • Doba studia - 2 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná
 • Typ studijního programu - profesní

O studijním programu

V rámci studia navazujícího magisterského programu získáte:

 • Kvalitní vzdělání v unikátním magisterském oboru v rámci celé ČR
 • Perfektní znalost evropských modelů veřejné správy a sociální politiky, specifik sociální práce v sociálních službách, vybraných kapitol z mezinárodního práva a evropské sociální legislativy,
 • Odpovídající dovednosti v oblasti strategického a projektového managementu, systémů řízení kvality a risk managementu, plánování sociálních služeb a fundraisingu, a to na národní i evropské úrovni
 • Vynikající kontakty 
 • Špičkové vyučující
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Angličtinu a případně i němčinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Odborné praxe v renomovaných společnostech v tuzemsku i zahraničí
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

Hlavní pilíře studia:

 • Strategický a projektový management
 • Plánování sociálních služeb a fundraising
 • Řízení kvality a risk management ve zdr. a soc. službách
 • Statistická data ve veřejném sektoru
 • Specifika sociální práce v sociálních službách
 • Systémy veřejné správy v evropských zemích
 • Evropské modely soc. politiky
 • Evropská sociální legislativa
 • Mezinárodní právo veřejné a soukromé

Studijní plány


Uplatnění:

 • Metodik a supervizor řízení sociálních služeb
 • Manažer poskytovatele sociálních služeb
 • Řídící úředník odboru sociálních věcí na úrovni kraje či municipality
 • Řídící úředník odborů sociálních věcí na úrovni ústředních orgánů státní správy
 • Konzultant v oblasti řízení sociálních služeb
 • Konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy
 • Asistent poslance/senátora
 • Vědecký pracovník
 • Učitel managementu sociálních služeb a dalších subdisciplín oboru na úrovni středních a vyšších odborných škol

Garant programu a vyučující:

          Další pedagogové