Mezinárodní letní školy

Již několik let pravidelně pořádáme letní školy s mezinárodní účastí. V rámci programu vystupují naši i zahraniční profesoři a odborníci na určitá témata. Účastníky letních škol jsou čeští i zahraniční studenti; díky tomu vzniká na školách neopakovatelná a obohacující atmosféra. Výměna zkušeností a informací je atraktivní pro studenty z obou zemí.

První z tradičních projektů je International Summer School „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“, kterou pořádáme ve spolupráci s Ohio University a Florida State University. Škola je určena všem studentům se zájmem o myšlenky liberalismu. Druhým projektem je Prague Summer School, který tvoříme společně s mexickou univerzitou Tecnológico de Monterrey. Hlavními tématy školy jsou mezinárodní vztahy, politický, sociální a ekonomický vývoj ve Střední Evropě.

Pravidelnou letní školou, která se koná každoročně v září, je Summer University in Prague, pořádanou s francouzským CIFE (Center International de Formation Européenne). Tématem jsou aktuální otázky související s Evropskou unií či NATO.