Na týden vysokoškolákem

Oblíbený vzdělávací projekt, pořádaný vysokou školou CEVRO Institut vždy v únoru, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní poznat na týden život studenta vysoké školy. Účastníci si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, absolvují vybrané přednášky a semináře z oblasti práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů aj., setkají se s řadou špičkových vyučujících a také mohou najít nové přátele s podobnými zájmy.

Hlavním cílem projektu, jehož uplynulých devíti ročníků se zúčastnily téměř čtyři stovky studentů SŠ z celé republiky, je pomoci zájemcům o studium na VŠ zorientovat se ve vysokoškolském prostředí a v nabídce společenskovědních, právních a ekonomických studijních programů a oborů.

V akademickém roce 2020/21 se projekt uskuteční v termínu 22. - 26. 2. 2021.


Koncepce projektu

  • Účastníci si sami vybírají z nabídky přednášek a seminářů, přičemž je předem stanoven minimální počet (12), které musí absolvovat.
  • Splněné studijní povinnosti jsou studentům zaznamenávány ve speciálních výkazech.
  • Na závěr projektu si účastníci napíší závěrečnou esej, která prokáže jejich nově nabyté vědomosti.
  • Účastnící, kteří řádně splnili všechny stanovené povinnosti, obdrží Certifikát absolventa.

Uplynulé ročníky

Na týden vysokoškolákem 2020

Na týden vysokoškolákem 2019

Na týden vysokoškolákem 2018

Na týden vysokoškolákem 2017

Na týden vysokoškolákem 2016

Na týden vysokoškolákem 2015

Na týden vysokoškolákem 2014

Na týden vysokoškolákem 2013

Na týden vysokoškolákem 2012

Na týden vysokoškolákem 2011

Galerie