Na týden vysokoškolákem

Oblíbený vzdělávací projekt, pořádaný vysokou školou CEVRO Institut vždy v únoru, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožní poznat na týden život studenta vysoké školy. Účastníci si vyzkouší vysokoškolský styl výuky, absolvují vybrané přednášky a semináře z oblasti práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů aj., setkají se s řadou špičkových vyučujících a také mohou najít nové přátele s podobnými zájmy.

Hlavním cílem projektu, jehož uplynulých devíti ročníků se zúčastnily více než čtyři stovky studentů SŠ z celé republiky, je pomoci zájemcům o studium na VŠ zorientovat se ve vysokoškolském prostředí a v nabídce společenskovědních, právních a ekonomických studijních programů a oborů.

V akademickém roce 2020/21 se projekt uskuteční on-line v termínu 22. - 26. 2. 2021. Účast na akci je ZDARMA.

V důsledku protiepidemických opatření proběhne letošní ročník on-line. Pro zájemce budou připraveny přednášky z různých disciplin. Pokud absolvují alespoň 5 přednášek, obdrží na závěr Certifikát absolventa.

Chcete-li se projektu zúčastnit, zaregistrujte se prosím zde. Po vyplnění formuláře Vám na uvedený e-mail přijde odkaz na soubor s odkazy pro přihlášení na jednotlivé přednášky.

Program přednášek

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
16-17h

1) Úvodní přednáška (prof. J. Šíma)

3) Úvod do smluvního práva (dr. V. Pilík)

5) Jak vznikají peníze (dr. D. Stroukal)

8) Převod vlastnického práva k nemovitosti (dr. V. Nedělová)

10) Jak se neutopit v moři informací (ing. T. Lukáč)

17-18h

2) Mezinárodní vztahy v praxi (dr. P. Pšeja)

4) Problematika diváckého násilí (doc. M. Hrinko)

6) Sociální práce v praxi (doc. L. Kozlová)

9) 30 let od zániku Občanského fóra - panelová diskuse (dr. p. Pšeja)

17:00 - 18:30

11) Závěrečná přednáška, zhodnocení akce (dr. D. Lipka)

18-19h    

7) Získání živnostenského oprávnění za účelem podnikání (dr. P. Vetešník)

   

Obsah přednášek

Přednášející Název přednášky Anotace Datum a čas přednášky
prof. Josef Šíma 1) Úvodní přednáška Přivítání účastníků, bližší seznámení s programem a podmínkami akce, prostor na dotazy pondělí 22.2., 16-17h
JUDr. Václav Pilík, Ph.D. 3) Úvod do smluvního práva Ochutnávka a první seznámení s touto klíčovou oblastí soukromého práva. Nejprve odpovíme na otázku, jak právo chápe smlouvu, a poté na konkrétních příkladech ukážeme, co v této oblasti přinese dobrá znalost zejména občanskoprávní úpravy. Na závěr si můžete vyzkoušet řešení jednoho případu se třemi obměnami (darování klientem penzionu pro seniory). úterý 23.2., 16-17h
Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D. 5) Jak vznikají peníze Víte, že každá desátá česká koruna v oběhu vznikla v minulém roce? Kdo tyto peníze vytvořil a jak? A proč nevyrostly ceny o všeho o 10 %? Společně se podíváme na to, jak vznikají peníze, kam tečou a co to znamená pro moji babičku z Benešova, pro vás a pro Elona Muska. středa 24.2., 16-17h
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. 7) Získání živnostenského oprávnění za účelem podnikání Seznámíme vás s podmínkami získání živnostenského oprávnění pro provozování živností ohlašovacích a koncesovaných a na modelových příkladech vysvětlíme odbornou způsobilost pro tyto živnosti. středa 24.2.,18-19h
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. 2) Mezinárodní vztahy v praxi Chcete vědět, jak to ve světě reálně funguje? Seznámíte se s tím, jak to funguje v nedemokratických režimech, jaké jsou hlavní výzvy v současném světě a třeba i se zkušenostmi volebního pozorovatele problematických voleb ve světě. pondělí 22.2., 17-18h
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. 4) Problematika diváckého násilí Dozvíte se, jaká je úloha policie v roli garanta veřejného pořádku. úterý 23.2., 17-18h
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. 6) Sociální práce v praxi Seznámení se základními principy sociální práce, na modelových příkladech z praxe vám ukážeme aplikaci metod sociální práce u konkrétních typů klientů. středa 24.2., 17-18h
JUDr. Valentina Nedělová 8) Převod vlastnického práva k nemovitosti a související otázky (aneb jak koupit byt či dům a nemít problém) Dáme vám nahlédnout do aktuálního tématu, se kterým se možná setkáváte – ať už osobně, či prostřednictvím svých blízkých a známých. V úvodu budou vysvětleny a na příkladech ilustrovány základní pojmy. Dále bude srozumitelnou formou vysvětlena právní úprava s důrazem na princip „neznalost zákona neomlouvá“ – tedy nutnost se v právu alespoň základním způsobem orientovat. Na konkrétních případech budou popsány smlouvy, které jsou v této oblasti v praxi uzavírány. čtvrtek 25.2., 16-17h
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. 9) 30 let od zániku Občanské fóra Přednáška v rámci projektu CEVRO Covid Aréna - panelová diskuse s pedagogy katedry politologie CEVRO Institutu. Moderuje dr. Pavel Pšeja. Hlavními hosty jsou historik Oldřich Tůma a bývalí poslanci Federálního shromáždění za OF doc. Martin Palouš a MUDr. Petr Čermák.  čtvrtek 25.2., 17-18:30h 
David Lipka, Ph.D. 11) Závěrečná přednáška Zhodnocení celé akce, čas na zpětnou vazbu od účastníků, ukončení  pátek 26.2., 17-18h
Ing. Tomáš Lukáč, CEO, Confused.cz 10) Jak se neutopit v moři informací (ve slovenštině) Webinář se zaměřuje na efektivní práci s informacemi, nastavování priorit, zprávu úkolů a plánování vlastního času s cílem zvýšit celkovou úroveň osobní produktivity. Součástí je i úvod do umění koncentrace. pátek 26.2., 16-17h

Koncepce projektu

  • Účastníci si sami vybírají z nabídky přednášek a seminářů.
  • Účastnící, kteří absolvují alespoň 5 přednášek, obdrží Certifikát absolventa.

Uplynulé ročníky

Na týden vysokoškolákem 2020

Na týden vysokoškolákem 2019

Na týden vysokoškolákem 2018

Na týden vysokoškolákem 2017

Na týden vysokoškolákem 2016

Na týden vysokoškolákem 2015

Na týden vysokoškolákem 2014

Na týden vysokoškolákem 2013

Na týden vysokoškolákem 2012

Na týden vysokoškolákem 2011

Galerie