Nejčastější dotazy

Mohu se přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu, pokud jsem absolvent jiné vysoké školy, případně odlišného oboru?

K navazujícímu magisterskému studiu se může přihlásit každý, kdo dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání. Nezáleží na tom, zda jej získal na naší škole nebo na jiné soukromé či veřejné vysoké škole. Na počátku studia studenti z jiných vysokých škol či jiných oborů absolvují diferenční předměty, které srovnají případné neznalosti. Získané kredity z těchto předmětů jsou počítány mezi volitelné předměty. Nejsou tedy navýšením studijní zátěže.

Jakým způsobem a do kdy nejpozději musím uhradit administrativní poplatek za přijímací pohovor?

Poplatek lze uhradit prostřednictvím elektronické přihlášky, a to buď platební kartou, nebo převodem na účet. Způsob úhrady a platební údaje jsou uchazečům nabídnuty v průběhu vyplňování el. přihlášky. 

Mohu podat přihlášku ke studiu a zúčastnit se přijímacího pohovoru před vykonáním maturity nebo státních závěrečných zkoušek?

Můžete podat přihlášku a následně budete pozváni k přijímacímu pohovoru i v případě, že předchozí studium řádně ukončené nemáte. Pokud úspěšně projdete přijímacím pohovorem, budete přijati ke studiu podmínečně. Zapsat ke studiu se však můžete až po úspěšném zakončení předchozího stupně studia.

Mám již po státnicích/maturitě, ale ještě jsem neobdržel diplom nebo maturitní vysvědčení, co mám tedy předložit před přijímacím pohovorem?

Než vám škola vystaví patřičný dokument, postačí nám potvrzení vydané studijním oddělením o úspěšném zakončení studia. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a jeho dodatku předložíte neprodleně po obdržení.

Jak často a v jakých dnech probíhá výuka v kombinované formě (distanční/dálkové) a je při této formě studia povinná docházka?

Výuka v kombinované formě probíhá vždy v pátek a v sobotu přibližně jednou za tři týdny. Docházka na řízené konzultace v kombinované formě povinná není. Jako student jste však povinen složit všechny zapsané předměty do konce zkouškového období v daném semestru.

Patří cizí jazyk mezi povinné předměty?

Záleží na jednotlivých studijních programech. U právních programů (Právo v obchodních vztazích, Obchodněprávní vztahy, Praxe veřejné správy, Veřejná správa) a programu Management sociálních služeb patří jazyky a předměty v cizích jazycích jen mezi volitelné. U programů Bezpečnostní politika (Bc./Mgr.), Politologie a mezinárodní vztahy/Politologie (Bc./Mgr.) a programu Management sociálních služeb v evropském kontextu musí studenti prokázat znalost aspoň jednoho světového jazyka tím, že část kreditů za volitelné předměty získají z kategorie předmětů v cizích jazycích nebo přímo z jazykové výuky. Kredity mohou získat i při studijních pobytech na zahraničních vysokých školách. Zvláštním případem jsou pak anglickojazyčné programy Economics, Business, Politics a Philosophy, Politics, Economics, vyučované výhradně anglicky. 

Obdržel jsem pozvánku k přijímacímu pohovoru, ale bohužel se nemohu dostavit. Mohu požádat o změnu termínu?

Pokud vám termín přijímacího pohovoru nevyhovuje, samozřejmě vám nabídneme další možné termíny.

Jsem absolvent zahraniční střední/vysoké školy, mohu se přihlásit ke studiu?

Pokud jste absolventem zahraniční školy, můžete se přihlásit ke studiu, pokud máte k dispozici nostrifikaci maturitního vysvědčení, případně vysokoškolského diplomu. Bez nostrifikace není možné přijaté uchazeče ke studiu zapsat.

Lze v průběhu studia změnit jeho formu, případně studium přerušit?

Formu studia lze zmenit z pracovních či osobních důvodů, a to jednou za akademický rok. Studium lze přerušit nejdříve po prvním trimestru, a to maximálně na jeden rok. Po dobu přerušení studia nemáte status studenta.

Další informace jsou v ostatních sekcích naší webové stránky. Pokud přesto nenajdete odpověď na svou otázku, kontaktujte, prosím, studijní oddělení telefonicky, osobně nebo emailem.

CEVRO Institut, z. ú.
Jungmannova 17, Praha 1
tel.: 221 506 706, 707
e-mail: studium@vsci.cz