Obchodněprávní vztahy


V rámci programu navazujícího magisterského studia získáte:

 • Kvalitní právní kvalifikaci v rámci unikátního magisterského programu v ČR
 • Perfektní znalost závazkového, korporátního a mezinárodního práva včetně ekonomických souvislostí
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (respektovaní soudci, úspěšní advokáti, tvůrci mnoha právních předpisů ČR)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Praxe v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

* Program Obchodněprávní vztahy je NOVĚ AKREDITOVÁN NA 10 LET (do roku 2029)

Úspěšní absolventi

Bc. Monika Němcová, MBA

managing partner ve společnosti Atkinson & Partners, zabývá se developerskými a realitními projekty na území ČR i v zahraničí, absolventka studijního oboru Právo v obchodních vztazích a studentka magisterského navazujícího studia

CEVRO Institut je jiný level vysokoškolského vzdělávání. To myslím, říká vše.

Hlavní pilíře studia:

 • Obchodní korporace a cenné papíry
 • Smlouvy a spory v obchodních vztazích (státnicové atestace)
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Úpadkové právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Daňové právo
 • Alternativní řešení sporů
 • Strategický a projektový management

Uplatnění:

 • Podnikový právník
 • Vlastní podnikatelská činnost
 • Odborné pozice ve státní správě a samosprávě
 • Rozhodce v tuzemsku i zahraničí

Garant programu a vyučující:


Profil absolventa


Studijní plány