Odborné stáže

Naší stálou snahou je rozšiřovat portfolio partnerských institucí o prestižní organizace nabízející dostatečně atraktivní pracovní příležitosti pro naše studenty i absolventy. Seznámení s reálným pracovním prostředím našich partnerů již během studia je nejen atraktivním doplněním běžné výukové praxe, ale zároveň jedinečnou příležitostí pro získání klíčových výhod při vstupu na trh práce. Praktické zkušenosti studentů aplikovat teoretické vědomosti, získání osobních kontaktů a povědomí o současné situaci ve studovaných oborech jsou hlavním motivem pro další rozvoj této významné části studia..

Základní podmínkou pro získání praktických zkušeností u prestižních zaměstnavatelů již v průběhu studia je zápis volitelného předmětu "Odborná stáž", který probíhá ve formě bezplatné praxe studenta ve vybrané instituci v rozsahu minimálně 100 pracovních hodin. Aktuální nabídka partnerských institucí je zveřejněna na webových stránkách školy (viz níže) a veškeré informace pro úspěšnou realizaci i zakončení tohoto volitelného předmětu jsou pro studenty dostupné v informačním systému školy.

Bližší informace o zaměření odborných stáží u konkrétních partnerských institucí nebo o podmínkách volitelného předmětu můžete získat na studijním oddělení (studijni@vsci.cz).

Odborné stáže poskytují studentům bakalářského i magisterského studia tyto partnerské instituce:

Soukromý sektor

Stáže v institucích soukromého sektoru nabízejí zkušenosti zejména v těchto oblastech: bezpečnostní služby, marketing, právní praxe, ekonomické poradenství, veřejné zakázky, auditorská činnost, mezinárodní obchod, vzdělávací činnost, organizační a koordinační činnost, atd.

Veřejný sektor

Stáže v institucích veřejného sektoru nabízejí zkušenosti zejména v těchto oblastech: samosprávní činnost územních samosprávních celků, právní a legislativní praxe, migrační politika a praxe, administrativa veřejných institucí, legislativní činnost, atd.

Ostatní instituce – vlastní systém