P.G.D.J - Média a současné mediální prostředí

Postgraduální vzdělávací program zaměřený na fungování (nejen) českých médií. Cílem programu P.G.D.J. (Postgraduate Diploma in Journalism) je poskytnout studentům možnost setkat se a diskutovat s uznávanými profesionály z oboru a nechat se inspirovat jejich životními a profesními zkušenostmi, ať už se chtějí stát novináři, mediálními profesionály nebo jen chtějí pochopit jejich fungování.


 • Zahájení první studijní skupiny: jaro 2022.
 • Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2021.

Garantský board programu:


 • Jiří Š. Cieslar, výkonný garant programu, šéfredaktor CEVROARENA.cz.
 • Libuše Šmuclerová, předsedkyně představenstva Czech News Center
 • Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV NOVA
 • Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů
 • Tomáš Pojar, diplomat, bezpečnostní analytik a prorektor pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut
 • Tomáš Pluhařík, odborník na kyberbezpečnost a nový marketing, CEO HuMaInn / Behavee

Struktura programu

Program sestává z více jak 30 přednášek a setkání s profesionály, tak z praktických ukázek, exkurzí a workshopů v českých médiích a mediálních společnostech.

Součástí studia a podmínkou absolvování jsou i praktické žurnalistické výstupy pod vedením předních českých odborníků. Jedním z tréninkových míst je názorový portál vysoké škole CEVRO Institut CEVROARENA.CZ.


Témata přednášek a jména přednášejících

Libuše Šmuclerová  Současný mediální svět
Otakar Foltýn Problematika dezinformací
Mirek Topolánek Novinář X politik aneb Média z druhé strany
Daniel Anýž Zahraniční zpravodajství
Kamil Houska Politické zpravodajství
Dominik Stroukal Trendy v ekonomické žurnalistice
Pavel Žáček Média a minulost
Jindřich Šídlo Sociální sítě
Jakub Szántó Válečná žurnalistika
Vladimír Mlynář Novinařina, byznys a politika – pohled ze všech stran
Tomáš Pluhařík Nová média a online marketing              
Kamila Klausová Editor a první stránka novin
Jindřich Šídlo Politická satira
Petr Šimůnek Byznys
Libuše Šmuclerová Budoucnost médií v ČR a ve světě
Jiří Peňás Umění cestopisu a eseje
Tomáš Pluhařík Robotická a instant komunikace v médiích a marketingu            
Tereza Šídlová Práce se zdroji a informacemi
TBA Rozhlas vs Televize
Martin Krafl Tiskový mluvčí
TBA TV vs Internetové zpravodajství
TBA Jak funguje influencing
TBA On-line média a sociální sítě na rozcestí
TBA Investigativní žurnalistika
TBA Novinářská etika
TBA Mediální právo
TBA PR a Reklama v médiích
TBA Bulvár
TBA Jak vést dobrý rozhovor             
TBA Editorská práce ve zpravodajství
TBA Jak se proměnila česká žurnalistika za posledních 20 let?
TBA Datová žurnalistika

 

Praktický výcik, workshopy a exkurze:

 • Názorový portál CEVROARENA.cz
 • TV NOVA
 • TV Seznam
 • Transatlantické centrum VSCI
 • Behavee
 • a další

Časový rozsah studia:

 • Studium o délce dvou semestrů
 • Ukončení praktickou zkouškou
 • Každý semestr obsahuje 6 bloků po dvou dnech (pátek a sobota) - 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr. Jedna přednáška má délku 120 min.

Cena postgraduálního programu P.G.D.J. - Média a současné mediální prostředí

 • Cena studia je 79 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý dvousemestrální program P.G.D.J. - Média a současné mediální prostředí.
 • Cena pro absolventy vysoké školy CEVRO Institut činí 65.000 Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem P.G.D.J.

 • Certifikát o absolvování programu P.G.D.J. je vydán vysokou školou CEVRO Institut a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních institucí, kde má postgraduální vzdělání P.G.D.J. tradici.
 • Certifikát je vydáván přímo vysokou školou CEVRO Institut jako českou vzdělávací institucí.

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:

Kontakt postgraduální studium P.G.D.J.