Parlamentní simulace

Cílem parlamentní simulace je představit studentům středních škol proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně PČR. Studenti pracují s fiktivním návrhem zákona, který se však blíží reálným podkladům. Během celého dne jsou simulována všechna tři čtení na plénu PS, jednání poslaneckých klubů a nově též parlamentních odborných výborů.

Účastníci pracují pod dohledem odborného poradce – politologa z vysoké školy CEVRO Institut, který v průběhu jednání vysvětluje, komentuje a hodnotí jednotlivé kroky účastníků.

Dalším cílem simulace je možnost procvičení týmové analytické práce, neboť úkolem studentů je připravovat stanoviska poslaneckých klubů, do kterých jsou rozděleni. Vedle toho mají studenti možnost procvičit si veřejnou prezentaci, jelikož součástí simulace je i vystoupení na mikrofon před ostatními účastníky.

Vhodný počet osob je 30-40 (ideální 35). Pedagogové, případně další hosté jsou do simulace zapojeni jako pozorovatelé – novináři, kteří po skončení simulace při improvizované tiskové konferenci kladou studentům doplňující dotazy.

  Parlamentní simulace se koná s laskavou podporou Nadace Hannse Seidela,


Aktuální ročník

2020 - Parlamentní simulace


Uplynulé ročníky

2019 – Parlamentní simulace

2013 – Parlamentní simulace

2012 – Parlamentní simulace

2012 – Parlamentní simulace

2011 – Parlamentní simulace

2011 – Parlamentní simulace

2010 – Parlamentní simulace

2010 – Parlamentní simulace

2009 – Parlamentní simulace

2009 – Parlamentní simulace

2008 – Parlamentní simulace

2008 – Parlamentní simulace

2007 – Parlamentní simulace

Galerie