Partnerské univerzity

Během naší existence jsme navázali spolupráci s množstvím zahraničních univerzit.

Studenti, zaměstnanci a pedagogové vysoké školy CEVRO Institut mohou vyjet v rámci programu Erasmus na celou řadu zahraničních univerzit v Evropě, ale třeba i do Izraele.

Mimo program Erasmus vysoká škola CEVRO Institut navázala celu řadu dalších partnerství s univerzitami z celého světa, kam mohou na výměnný pobyt vyjet naši studenti.

Naším cílem je vytvářet prostor pro akademickou spolupráci a diskusi. Trvale a úspěšně probíhají studentské a pedagogické výměny, pořádání společných konferencí, letních a zimních škol a seminářů.

Bližší informace k tomu, jak se přihlásit na zahraniční pobyt (studium či stáž) v programu Erasmus najdete zde.


Řeč čísel: 29 partnerství se zahraničními univerzitami v programu Erasmus v 17 zemích Evropy a Izraele.