Partnerské univerzity

Během naší existence jsme navázali spolupráci s níže uvedenými univerzitami. Mimo univerzit rovněž spolupracujeme s mnoha zahraničními partnery. Naším cílem je vytvářet prostor pro akademickou spolupráci a diskusi. Trvale a úspěšně probíhají studentské a pedagogické výměny, pořádání společných konferencí, letních škol a seminářů. Pokud naši studenti mají zájem o zahraniční stáže, mají si z čeho vybírat. Více informací najdete zde.


Argentina

Universidad Nacional del Sur

 • sídlo: Bahía Blanca, Buenos Aires (pozn. univerzita nespadá pod program Erasmus)
 • Je největší univerzitou v jižní Argentině. Byla založena v roce 1956. Sídlí v Buenos Aires. V současné době na ní studuje cca 20 000 studentů.

Arménie

Armenian State  University of  Economics 

 • sídlo: Jerevan, Arménie
 • Je jedinou státní na ekonomii zaměřenou univerzitou v Arménii. Byla založena v roce 1930. V současné době na ní studuje téměř 8 000 studentů. Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela s touto univerzitou dohodu o výměně studentů a pedagogů v rámci programu Erasmus v roce 2017.

Bulharsko

American University in Bulgaria (AUBG)

 • sídlo: Blagoevgrad
 • Jedná se o soukromou univerzitu založenou v roce 1991, kde polovinu studentů tvoří zahraniční studenti. Na AUBG je možné vyjet v rámci programu Erasmus.​​​​​​​

 Vasil Levski National Military University

 • sídlo: Veliko Tarnovo
 • Jedná se o vojenskou akademii, jejíž tradice sahá až do roku 1878. Studovat zde mohou i civilní studenti, a to sociální a technické programy, bezpečnost a obranu. Vyjet lze v rámci programu Erasmus.​​​​​​​

Brazílie

Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais)
 • sídlo: Rio de Janeiro (univerzita nespadá pod program Erasmus)

Mackenzie Presbyterian University

 • sídlo: São Paulo  (univerzita nespadá pod program Erasmus)

Čína

Northeastern University

 • sídlo: Shenyang (pozn. univerzita nespadá pod program Erasmus)
 • Je vysokou školou založenou v roce 1923. Studuje na ní zhruba 20 000 studentů.
 • Vysoká škola CEVRO Institut s touto univerzitou uzavřela v roce 2011 dohodu zakotvující spolupráci v oblasti pedagogické a studentské výměny, pořádání společných akademických akcí apod.

Francie

ICES (Institut catholique d’études supérieures)

 • sídlo: Vendée, Francie
 • Je malá soukromá univerzita založena v roce 1989 nacházející se v západní Francii nedaleko pobřeží Atlantiku. Studuje na ní okolo 1 000 studentů převážně z Francie, ale také zahraničních studentů z celého světa. Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela s touto univerzitou dohodu o studentské a pedagogické výměně na konci roku 2016.

Institut Albert le Grand

 • sídlo: Anger
 • Institut Albert le Grand (IRCOM), Anger, (Francie) je soukromá vysokoškolská instituce, která byla založena v roce 1984. Zpočátku se zaměřovala na oblast komunikace, lidských zdrojů apod. Postupně se její akademický záběr rozšiřoval a v rámci IRCOM vzniklo několik institutů. Jedním z nich je Institut Albert le Grand, který se zaměřuje na oblast politologie. Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela v roce 2010 s tímto institutem dohodu o akademické spolupráci, včetně studentské výměny.

Université Montesquieu – Bordeaux IV

 • sídlo: Bordeaux
 • Jedná se o prestižní francouzskou univerzitu založenou v roce 1995. Navazuje ale na Fakultu práva a ekonomii, jejíž kořeny sahají do 15. století. Dnes má již více než 18 000 studentů. Zaměřuje se na oblast práva, politologie, ekonomie, managementu a správy. Vysoká škola CEVRO Institut navázala s touto univerzitou spolupráci na jaře roku 2011.

Sciences Po Bordeaux

 • sídlo: Bordeaux
 • Sciences Po Bordeaux (Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux) je elitní francouzská vysokoškolská instituce. Vysoká škola CEVRO Institut uazavřela s Sciences Po Bordeaux bilaterální smlouvu na bázi programu Erasmus v roce 2016. Smlouva umožňuje jak studentskou, tak pedagogickou výměnu.

Irsko

University College Dublin

 • sídlo: Dublin (pozn. pouze pro učitelské výměny!)
 • Je největší univerzitou v Irsku s více než 1 300 zaměstnanci a 30 000 studenty. Univerzita byla založena v roce 1854.

Itálie

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
 • sídlo: Urbino
 • Jedná se o univerzitu založenou již na začátku 16. století. Dříve byla známá především pro výuku práva, dnes se zaměřuje více na humanitní studia. Je možné zde studovat v rámci programu Erasmus.

LUISS Guido Carli

 • sídlo: Řím
 • Jedná se o soukromou univerzitu se sídlem v Římě založenou v roce 1966. Je podobně orientovanou vysokou školou jako CEVRO Institut. Její tři fakulty se zaměřují na výuku a výzkum v oblasti ekonomie, práva a politologie. V současné době na této škole studuje více než 7 000 studentů.

IULM University

 • sídlo: Miláno
 • Univerzita byla založena v roce 1968, její kampus je situován v Miláně. Nabízí magisterské i postgraduální vzdělání na čtyřech fakultách v oborech jako je např. komunikace, PR, reklama, lingvistika či kulturní studia.
 • Vzájemnou dohodu o výměně studentů a pedagogů v programu Erasmus jsme uzavřeli v roce 2017.

Izrael

International Institute for Counter-Terrorism at IDC

 • sídlo: Herzliya
 • Tento institut byl založen v roce 1996 a specializuje se na otázky terorismu. Vysoká škola CEVRO Institut navázala spolupráci s touto institucí na smluvní bázi v roce 2014 s cílem podpořit příjezd izraelských učitelů a také studentů na vysokou školu CEVRO Institut.

Kazachstán

Suleyman Demirel University

 • sídlo: Kaskelen City
 • Tato soukromá univerzita byla založena v roce 1996. Moderní kampus s kapacitou 7000 studentů se nachází v Alma Atě. Spolupráce v rámci programu Erasmus pro studentskou i pedagogickou mobilitu byla zahájen v roce 2017.

Litva

University of Management and Economics

 • sídlo: Vilnius
 • Univerzita sídlící v litevském hlavním městě byla zřízena v roce 1999. Dnes má univerzita cca 1 800 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Univerzita se zaměřuje na oblast managementu, ekonomie i oblast společenských věd.

Vytautas Magnus University

 • sídlo: Kaunas
 • Univerzita byla založena v roce 1922 a v současné době na ní studuje přibližně 9 000 studentů.

Maďarsko

Pázmány Péter Catholic University

 • sídlo: Budapešť
 • Univerzita byla založena v roce 1635 a patří mezi nejstarší a nejprestižnější maďarské vzdělávací instituce. Fakulta teologie byla založena arcibiskupem Péterem Pázmánym v roce 1635 ve městě Nagyszombat, dnešní Trnava na Slovensku. Na univerzitě dnes studuje téměř 10 000 studentů.

University of Debrecen

 • sídlo: Debrecín
 • Univerzita v Debrecínu je nejstarší stále fungující maďarskou univerzitou (založena 1538). V současnosti na ní studuje přes 4000 zahraničních studentů. Smlouva o spolupráci a studentských výměnách v programu Erasmus byla uzavřena v roce 2016.

Mexiko

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 • sídlo: Monterrey (univerzita nespadá pod program Erasmus)
 • Tato univerzita byla založena již v roce 1943 a v současné době na ní studuje přibližně 90 000 studentů.  Spolupráce s touto univerzitou se rozvíjí zejména v oblasti organizace letních škol. První z nich se uskutečnila v roce 2015.

Německo

University of Applied Sciences Zwickau

 • sídlo: Cvikov, Německo
 • Moderní prakticky orientovaná vysoká škola založená v roce 1989 má dnes téměř 5 000 studentů včetně cca 150 studentů ze zahraničí. Vzájemnou dohodu o výměně studentů a pedagogů jsme uzavřeli na začátku roku 2017.

University of Mannheim

 • sídlo: Mannheim
 • Univerzita byla založena v roce 1905, studuje na ní zhruba 11 000 studentů a profiluje se zejména v sociálních vědách a ekonomii.

University of Leipzig

 • sídlo: Leipzig (pozn. pouze pro učitelské výměny!)
 • Univerzita je jednou z vůbec nejstarších univerzit na světě a druhou nejstarší universitou v Německu. Byla založena v roce 1409 a od té doby funguje bez přerušení. Jejími absolventy je například Leibniz, Goethe, Nietzsche, Wagner, Angela Merkel či Tycho Brahe.

Polsko

Collegium Civitas

 • sídlo: Varšava
 • Tato soukromá vysoká škola se sídlem ve Varšavě byla založena pod záštitou pětice institutů Polské akademie věd v roce 1997. Má několik studijních programů - mezinárodní vztahy, politologie a sociologie.

Helena Chodkowska University of Management and Law

 • sídlo: Varšava
 • Tato vysoká škola byla založena v roce 1992. Zaměřuje se na oblast managementu, financí, účetnictví, mezinárodních vztahů, bezpečnosti, práva a veřejné správy. Jako první soukromá vysoká škola v Polsku obdržela akreditaci magisterského studia v oblasti managementu a marketingu. V roce 2011 vysoká škola CEVRO Institut uzavřela s touto univerzitou dohodu o studentské výměně v rámci programu Erasmus.

Portugalsko

Instituto de Estudos Políticos – Universidade Católica Portuguesa

 • sídlo: Lisabon
 • Institut politologických studií na této univerzitě byl zřízen v roce 1997 a profiluje se jako elitní instituce v oblasti politologického výzkumu a usiluje o prohloubení mezinárodní spolupráce s vysokými školami po celém světě.

Rumunsko

Romanian-American University

 • sídlo: Bukurešť
 • Je soukromou univerzitou založenou v roce 1991. Vysoká škola CEVRO Institut s touto univerzitou uzavřela v roce 2011 dohodu zakotvující spolupráci v oblasti pedagogické a studentské výměny, pořádání společných akademických akcí apod.

Universitatea Babeş-Bolyai

 • sídlo: Cluj-Napoca
 • Tato univerzita má kořeny již v roce 1581. V současné době má zhruba 50 000 studentů a 21 fakult.

University of Bucharest  

 • sídlo: Bukurešť, Rumunsko
 • Druhá nejstarší veřejná univerzita v Rumunsku, založená v roce 1694. Dnes na ní studuje více než 30 tisíc studentů. Za dobu své existence získala národní, ale i mezinárodní prestiž také díky svým aktivitám v oblasti mezinárodní spolupráce.

Slovinsko

University of Ljubljana

 • sídlo: Lublaň
 • Univerzita je nestarší slovinskou univerzitou založenou v roce 1810. V současné době na ní studuje více než 60 000 studentů. Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela s právnickou fakultou lublaňské univerzity dohodu v roce 2011. Dohoda využívá platformu Erasmus, která od akademického roku 2012/2013 umožňuje studentskou a pedagogickou výměnu.

Španělsko

Universidad Rey Juan Carlos

 • sídlo: Madrid
 • Jedná se o veřejnou vysokou školu se čtyřmi campusy ve městech Madrid, Móstoles, Alcorcón a Fuenlabrada. Byla založena v roce 1996 a v současné době má zhruba 30 000 studentů. V roce 2011 vysoká škola CEVRO Institut uzavřela s touto univerzitou dohodu o studentské výměně v rámci programu Erasmus.

Švédsko

Umeå University

 • sídlo: Umeå
 • Univerzita leží cca 500 km severně od Stockholmu a patří do pětice největších švédských univerzit. Na této univerzitě studuje cca 29 000 studentů. Univerzita byla založena v roce 1965, má čtyři fakulty. Město Umeå bylo vyhlášeno nejlepším studentským městem ve Švédsku.

Thajsko

Chiang Mai University

 • sídlo: Chiang Mai (univerzita nespadá pod program Erasmus)
 • Je veřejnou univerzitou v Thajsku, která byla založena v roce 1964. Smlouva o spolupráci mezi touto školou a CEVRO Institutem byla podepsána v roce 2013. Thajská univerzita v současné době pracuje na programu anglicky vyučovaných kurzů ve společenských vědách pro zahraniční studenty.

Turecko

Beykent University

 • sídlo: Istanbul
 • Je soukromá univerzita  se sídlem v Istanbulu. Byla založena v roce 1997 a dnes má zhruba 17 000 studentů.

Gebze Institute of Technology

 • sídlo: Gebze
 • Je veřejná univerzita založená v roce 1992. V současné době má více než 2 000 studentů, téměř 400 zaměstnanců a 4 fakulty.
 • sídlo: Çankırı city
 • Je veřejná univerzita založená v roce 2007. V současné době má více než 10 000 studentů. Na 8 fakultách lze studovat řadu oborů od literatury, umění až po ekonomii. Erasmus spolupráce probíhá od roku 2019.

USA

Florida State University

 • sídlo: Tallahasee (Tato univerzita nespadá do programu Erasmus).
 • FSU sídlí v hlavním městě státu Florida. Univerzita má 14 fakult a více než 40 000 studentů. Vysoká škola CEVRO Institut spolupracuje s Florida State University přibližně od roku 2007. V rámci této spolupráce se uskutečnily na půdě vysoké školy CEVRO Institut dvě společné letní školy.

Colorado State University

 • sídlo: Fort Collins (Tato univerzita nespadá do programu Erasmus).
 • CSU má 8 fakult a cca 25 000 studentů.

University of Arizona

 • sídlo: Tucson (Tato univerzita nespadá do programu Erasmus).
 • Tato univerzita byla založena v roce 1885. Dnes má zhruba 40 000 studentů.

Velká Británie

University of Buckingham

 • sídlo: Buckingham
 • Je malou soukromou univerzitou ve Velké Británii se zhruba 1 000 studenty z 89 různých zemí. Tato univerzita byla založena v roce 1983. Zakládá si na velmi úzkém vztahu studentů a učitelů. Na jednoho učitele připadá jen 8 studentů. Univerzita se zaměřuje na společenské vědy, ekonomii a právo. Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela s touto univerzitou dohodu a spolupráci na konci roku 2010.