Pedagogové

Katedra soukromého práva

Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Katedra ekonomie

Katedra veřejného práva a veřejné správy

Katedra bezpečnostních studií

Postgraduální studium

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit

Centrum středoevropských studií