Politologie a mezinárodní vztahy


 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Porozumění domácí i mezinárodní politice a jejím souvislostem
 • Výborné a široké pracovní uplatnění 
 • Vynikající kontakty 
 • Špičkové vyučující
 • Stáže v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia
 • Možnost se rozhodnout pro studium unikátního navazujícího magisterského programu PPE v angličtině

* Tento studijní program prochází akreditací Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Již dnes můžete vyplnit přihlášku, nicméně přijímat do tohoto programu budeme moci až po jeho řádné akreditaci. Pro další informace, prosím, kontaktujte prorektora pro studium Ladislava Mrklase prostřednictvím emailu ladislav.mrklas@vsci.cz


Uplatnění:

 • politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních organizacích a institucích,
 • organizační pracovník ve struktuře politické strany, hnutí, zájmové či nátlakové skupiny nebo jiné neziskové organizace,
 • odborný zaměstnanec zastupitelského úřadu v zahraničí či zahraničního zastupitelského úřadu v ČR,
 • konzultant voleného představitele místní a regionální samosprávy,
 • novinář,
 • analytik mediální či PR agentury,
 • asistent poslance/senátora,
 • volený člen zastupitelského sboru (národního či Evropského parlamentu, krajského či obecního zastupitelstva).

Hlavní pilíře studia:

 • Politologie
 • Politické systémy
 • Český politický systém
 • Lokální a komunální politika
 • Dějiny mezinárodní politiky
 • Mezinárodní vztahy
 • Vybrané konfliktní regiony
 • Diplomacie a zahraniční politika
 • Český politický systém
 • Politická komunikace v praxi
 • Odpovědné občanství a občanské vzdělávání

 


 

Úspěšní absolventi

Mgr. Rey Koranteng

moderátor hlavní zpravodajské relace TV NOVA a absolvent oboru Politologie a mezinárodní vztahy 

CEVRO Institut je škola s individuálním přístupem, kde přednáší největší kapacity z oboru

Garant programu a vybraní vyučující: