Politologie


V rámci programu navazujícího magisterského studia získáte:

 • Pokročilé porozumění domácí i mezinárodní politice a jejím souvislostem
 • Schopnost samostatné analýzy vnitřních procesů politiky
 • Schopnost aplikovat získané znalosti v praxi
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech a politických institucích
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

Úspěšní absolventi

Mgr. Rey Koranteng

moderátor hlavní zpravodajské relace TV NOVA a absolvent oboru Politologie a mezinárodní vztahy 

CEVRO Institut je škola s individuálním přístupem, kde přednáší největší kapacity z oboru

Hlavní pilíře studia:

 • Strany a stranické systémy západních zemí
 • Typy a modely demokracie
 • Nedemokratické režimy a přechody k demokracii
 • Problémy politické sociologie
 • Globalizace, geopolitika a konflikty
 • Občanská společnost a její transformace
 • Dobré vládnutí v teorii a praxi
 • Systémy veřejné správy v evropských zemích

Studijní plány


Uplatnění:

 • učitelé politologických a společenskovědních předmětů na úrovni střední či vyšší odborné školy,
 • hlavní politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních organizacích a institucích,
 • vedoucí organizační pracovník ve struktuře politické strany, hnutí, zájmové či nátlakové skupiny nebo jiné neziskové organizace,
 • odborný zaměstnanec zastupitelského úřadu v zahraničí či zahraničního zastupitelského úřadu v ČR,
 • odborný zaměstnanec mezinárodní organizace nebo NGO,
 • novinář či editor média,
 • konzultant domácích či mezinárodních institucí, firem či organizací pro určitý konfliktní region světa,
 • volený člen zastupitelského sboru (národního či Evropského parlamentu, krajského či obecního zastupitelstva).

Garant programu a vybraní vyučující: