Politologie


V rámci programu navazujícího magisterského studia získáte:

 • Pokročilé porozumění domácí i mezinárodní politice a jejím souvislostem
 • Schopnost samostatné analýzy vnitřních procesů politiky
 • Schopnost aplikovat získané znalosti v praxi
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech a politických institucích
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

Úspěšní absolventi

Mgr. Rey Koranteng

moderátor hlavní zpravodajské relace TV NOVA a absolvent oboru Politologie a mezinárodní vztahy 

CEVRO Institut je škola s individuálním přístupem, kde přednáší největší kapacity z oboru

Hlavní pilíře studia:

 • Výzkum a srovnání politických systémů, režimů a institucí
 • Dějiny mezinárodní politiky
 • Výzkum mezinárodních vztahů
 • Dějiny politického myšlení
 • Politické ideologie
 • Problémy české demokracie
 • Nedemokratické režimy, demokratická tranzice
 • Volební studia
 • Geopolitika
 • Bezpečnostní studia
 • Diplomatická praxe
 • Politický marketing
 • Ústavní a evropské právo
 • Ekonomie
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Diplomacie
 • Politické instituce a volené orgány
 • Vyšší a střední management ve státní správě a samosprávě
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Média – tiskový mluvčí, politický komentátor, politický analytik, redaktor
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol
 • Neziskový sektor (think-tanky, nadace, spolky, nátlakové a zájmové skupiny) 

Garant oboru a vyučující:


Profil absolventa


Studijní plány