Politologie


V rámci programu navazujícího magisterského studia získáte:

 • Pokročilé porozumění domácí i mezinárodní politice a jejím souvislostem
 • Schopnost samostatné analýzy vnitřních procesů politiky
 • Schopnost aplikovat získané znalosti v praxi
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech a politických institucích
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

* Tento studijní program prochází akreditací Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Již dnes můžete vyplnit přihlášku, nicméně přijímat do tohoto programu budeme moci až po jeho řádné akreditaci. Pro další informace, prosím, kontaktujte prorektora pro studium Ladislava Mrklase prostřednictvím emailu ladislav.mrklas@vsci.cz

Úspěšní absolventi

Mgr. Rey Koranteng

moderátor hlavní zpravodajské relace TV NOVA a absolvent oboru Politologie a mezinárodní vztahy 

CEVRO Institut je škola s individuálním přístupem, kde přednáší největší kapacity z oboru

Hlavní pilíře studia:

 • Strany a stranické systémy západních zemí
 • Typy a modely demokracie
 • Nedemokratické režimy a přechody k demokracii
 • Problémy politické sociologie
 • Globalizace, geopolitika a konflikty
 • Občanská společnost a její transformace
 • Dobré vládnutí v teorii a praxi
 • Systémy veřejné správy v evropských zemích

Uplatnění:

 • učitelé politologických a společenskovědních předmětů na úrovni střední či vyšší odborné školy,
 • hlavní politický analytik, projektový manažer či samostatný odborný pracovník ve státních i nestátních organizacích a institucích,
 • vedoucí organizační pracovník ve struktuře politické strany, hnutí, zájmové či nátlakové skupiny nebo jiné neziskové organizace,
 • odborný zaměstnanec zastupitelského úřadu v zahraničí či zahraničního zastupitelského úřadu v ČR,
 • odborný zaměstnanec mezinárodní organizace nebo NGO,
 • novinář či editor média,
 • konzultant domácích či mezinárodních institucí, firem či organizací pro určitý konfliktní region světa,
 • volený člen zastupitelského sboru (národního či Evropského parlamentu, krajského či obecního zastupitelstva).

Garant programu a vybraní vyučující: