Popis publikace Vybrané kapitoly o bezpečnosti

Monografie „Vybrané kapitoly o bezpečnosti“ vznikla jako odezva poptávky akademické sféry a bezpečnostní komunity po publikaci, která by se souhrnně zabývala aktuální problematikou bezpečnosti z teoretického i praktického hlediska. Na českém knižním trhu podobný typ publikace vyšel již v první dekádě století, nicméně ta již plně nepostihuje současnou realitu.

Aktuálně nastavený systém bezpečnosti je výsledkem předchozích zkušeností, získaných především v období od formálního vzniku České republiky v roce 1993 až po dnešek, a zároveň je odrazem jedinečné české bezpečnostní kultury. Autorský tým 24 odborníků z praxe, akademické, vědecko-výzkumné sféry a z řad české obranné komunity v publikaci popsal systém bezpečnosti se všemi klady i případnými nedostatky a nabízí zdroj užitečných informací, které mohou přispět k pochopení podstaty jeho fungování, a zároveň i některých jevů a trendů, které jej ovlivňuji. Přidaná hodnota monografie, spočívá zejména v tom, že propojuje teorii bezpečnosti s praxí zajišťování bezpečnosti v České republice, případně na nadnárodní úrovni.

Publikace je určena zájemcům o bezpečnostní problematiku, především z řad studentů vysokých škol ve studijních programech věnujících se bezpečnosti a krizovému řízení, zájemcům z řad bezpečnostní komunity i laické veřejnosti.