Pracovní příležitosti

Naším strategickým cílem je, aby naši absolventi měli na trhu práce svou cenu. Získání kvalitního pracovního místa, které odpovídá zaměření studia a získaným zkušenostem na vysoké škole CEVRO Institut je motivem nejen pro nás, ale pro každého studenta.

Díky spolupráci s našimi partnerskými institucemi v oblasti odborných stáží můžeme našim studentům i absolventům zprostředkovat některé atraktivní pracovní příležitosti pro jejich uplatnění v konkrétních odborných pozicích nabízených partnery jako plná pracovní místa, případně v podobě placených pracovních stáží.

Seznam aktuálních nabídek pracovních příležitostí

Zájmem naší vysoké školy je neustálé prohlubování vazeb mezi akademickým světem  a odbornou praxí. Nabídka pracovních příležitostí od významných partnerských institucí školy je nadstandardní službou našim studentům i absolventům, které si velice vážíme. Prostřednictvím těchto vazeb mohou studenti sami reagovat na příležitosti, které odpovídají jejich představám o budoucím ideálním uplatnění na trhu práce.