Praxe veřejné správy


V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Prestižní vzdělání pro odborníky ve veřejné správě
 • Perfektní znalost problematiky eGovernmentu, krizového a bezpečnostního managementu
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující z praxe (autoři digitalizace VS, členové legislativní rady vlády, právníci, advokáti zastupující subjekty VS, soudci NSS, bývalí ministři, bezpečnostní experti)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Praxe ve vybraných institucích/subjektech veřejné správy
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia

* Program Praxe veřejné správy je NOVĚ AKREDITOVÁN NA 10 LET (do roku 2029). Poprvé jako PROFESNÍ studijní program.

Úspěšní absolventi

PhDr. Mgr. Ladislav Vovesný

tajemník Centra bezpečnostních studií VŠ CEVRO Institut, poslanecký asistent, konzultant v bezpečnostní oblasti, absolvent magisterských oborů Veřejná správa a Bezpečnostní studia

v CEVRO Institutu jsem našel profesionální, fundovaný a zároveň individuální přístup expertů z oboru

Hlavní pilíře studia:

 • Právní předpoklady veřejné správy (státnicový předmět)
 • Veřejná správa v praxi (státnicový předmět)
 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Ekonomie veřejného sektoru a služeb
 • Ochrana osobních údajů
 • Veřejné zakázky
 • Finanční právo
 • Veřejná služba

Uplatnění:

 • Státní správa i samospráva na úrovni obce, kraje, či celého státu
 • Soukromá sféra - konzultační a poradenské společnosti
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Nadnárodní firmy
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol

Garant oboru a vyučující:


Profil absolventa


Studijní plány