Praxe veřejné správy


 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Perfektní znalost veřejné správy, problematiky eGovernmentu, krizového a bezpečnostního managementu
 • Výborné a široké pracovní uplatnění 
 • Vynikající kontakty
 • Špičkové vyučující z praxe 
 • Praxe ve vybraných institucích a subjektech veřejné správy
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia

* Program Praxe veřejné správy je NOVĚ AKREDITOVÁN NA 10 LET (do roku 2029). Poprvé jako PROFESNÍ studijní program.


Uplatnění:

 • Státní správa i samospráva na úrovni obce, kraje, či celého státu - ústřední a místní správní úřady
 • Manažerské pozice ve firmách, které realizují veřejné zakázky
 • Soukromá sféra - konzultační a poradenské společnosti
 • Evropské, mezinárodní a nadnárodní instituce 
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol

Hlavní pilíře studia:

 • Právní předpoklady veřejné správy (státnicový předmět)
 • Veřejná správa v praxi (státnicový předmět)
 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Ekonomie veřejného sektoru a služeb
 • Ochrana osobních údajů
 • Veřejné zakázky
 • Finanční právo
 • Veřejná služba

Studijní plány


Profil absolventa

Úspěšní absolventi

PhDr. Mgr. Ladislav Vovesný

tajemník Centra bezpečnostních studií VŠ CEVRO Institut, poslanecký asistent, konzultant v bezpečnostní oblasti, absolvent magisterských oborů Veřejná správa a Bezpečnostní studia

v CEVRO Institutu jsem našel profesionální, fundovaný a zároveň individuální přístup expertů z oboru

Garant oboru a vyučující: