Právo v obchodních vztazích


 • Doba studia - 3 roky
 • Forma studia - prezenční, kombinovaná

V rámci studia bakalářského programu získáte:

 • Kvalitní právní vzdělání v rámci unikátního bakalářského oboru v ČR
 • Perfektní znalost občanského a obchodního práva
 • Výborné a široké pracovní uplatnění
 • Vynikající kontakty 
 • Praxe v renomovaných společnostech
 • Špičkové vyučující
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium, a to bez nutnosti absolvování přijímacího řízení a uhrazení administrativního poplatku a navíc se slevou 10% po celou dobu studia

* Program Právo v obchodních vztazích je NOVĚ AKREDITOVÁN NA 10 LET (do roku 2029)


Uplatnění:

 • Vlastní podnikatelská činnost
 • Obchodní oddělení a útvary ve veřejném sektoru
 • Junior právník, právní asistent v advokátní kanceláři
 • Odborné pozice ve státní správě a samosprávě

Hlavní pilíře studia:

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Insolvenční právo
 • Pracovní právo
 • Finanční právo
 • Podniková ekonomie a podnikové finance
 • Management, Marketing a PR
 • Jazykové kurzy

Studijní plány


Profil absolventa

Úspěšní absolventi

Bc. Monika Němcová, MBA

managing partner ve společnosti Atkinson & Partners, zabývá se developerskými a realitními projekty na území ČR i v zahraničí, absolventka studijního oboru Právo v obchodních vztazích a studentka magisterského navazujícího studia

CEVRO Institut je jiný level vysokoškolského vzdělávání. To myslím, říká vše.

Garant programu a vyučující: