Praxe a stáže

Zajištění pracovních zkušenosti studentů a jejich setkání s odbornou praxí má pro nás zcela zásadní prioritu. Seznámení s realitou pracovního trhu a profesionálním prostředím významných institucí již během studia je pro naše absolventy klíčovou výhodou, proto ji chceme i nadále rozvíjet.

Bez pracovních návyků a potřebných zkušeností je začlenění do nové etapy života po ukončení vysokoškolského studia velice obtížné. Proto se zaměřujeme na budování široké nabídky kvalitní odborné praxe, kde mohou naši studenti uplatnit nabyté znalosti, poznat profesionální pracovní prostředí, stejně jako navázat potencionální kontakty pro své budoucí zaměstnání.

Systém odborných stáží má u nás svou tradici a potřebná pravidla. Nabízíme jedinečnou příležitost k odbornému i osobnostnímu rozvoji všem studentům. Výběr stáže jako volitelného předmětu je dobrovolnou záležitostí. Studenti tím však prokazují svou cílevědomost a kvalitu svých schopností aktivně pracovat a budovat tak základy pro svou vlastní kariéru a uplatnění v oboru. Pro ty ze studentů, kteří se zodpovědně rozhodnou investovat svůj čas a úsilí do získání odborné praxe, je škola připravena zajistit nadstandardní podmínky a pracovní příležitosti. Nabídka pracovních stáží je směřována do klíčových institucí veřejné správy i soukromého sektoru, a to jak na domácím pracovním trhu, tak v zahraničí.

V rámci studijních programů, které jsou akreditovány jako profesní, je stáž/praxe povinná

Pro studenty

V případě, že jste studentem naší vysoké školy a rádi byste se dozvěděli více o průběhu neplacených odborných stáží v rámci Vašeho studia, případně o nabídce aktuálních pracovních příležitostí u našich partnerských institucí, kontaktujte, prosím, studijní oddělení (studijni@vsci.cz).

Pro partnery

Vysoká škola CEVRO Institut je otevřená všem veřejných institucím i soukromým subjektům, které mohou nabídnout své zázemí a mají zájem o spolupráci v oblasti pracovních stáží. V průběhu stáže si může společnost vytipovat šikovné a schopné budoucí zaměstnance, které naučí vše podle svých vlastních představ a předá jim požadovanou firemní kulturu. Pokud zastupujete silnou stabilní společnost a máte zájem si o spolupráci popovídat, i v tomto případě kontaktujte, prosím, studijní oddělení (studijni@vsci.cz).