Přijímací řízení na bakalářské studium


1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Pro vyplnění použijte tento odkaz nebo tlačítko v pravém horním rohu na této stránce. Prvním krokem bude vytvoření profilu. Informační systém Vám poté odešle zprávu na email, který jste při zakládání profilu uvedli. V tomto emailu naleznete číslo Vaší přihlášky a odkaz, pomocí něhož je nutné Váš účet aktivovat. Pokud byste tak neučinili, nebylo by možné přihlášku odeslat a zařadit Vás do přijímacího řízení. Jakmile svůj účet aktivujete, máte možnost se k přihlášce kdykoliv vrátit. V přihlášce je též možné elektronicky nahrát maturitní vysvědčení, pokud ho již máte k dispozici. 

2. Uhraďte administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Platbu můžete provést převodem na účet číslo 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo, jako konstantní symbol uveďte 0558. Případně můžete zaplatit přímo v budově školy kartou nebo v hotovosti.

3. Do dvou týdnů od dokončení přihlášky a uhrazení poplatku se s Vámi domluvíme na termínu pohovoru s prorektorem pro studium nebo garantem programu, na který se hlásíte. Jeho obsahem bude diskuse o Vaší motivaci ke studiu a vzájemných očekáváních ohledně studia. Pohovor nyní probíhá online přes aplikaci Microsoft Teams. Jeho výsledek bude do týdne zveřejněn ve Vaší přihlášce v informačním systému.

4. Pokud je výsledek pohovoru kladný, splnili jste naše vnitřní podmínky pro přijetí na CEVRO Institut. Splnění vnitřních podmínek je nutnou, nikoli však postačující podmínkou pro zahájení studia. K tomu musíte ještě splnit podmínky, které stanovuje zákon o vysokých školách. Ten říká, že pro přijetí ke studiu je třeba prokázat dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Jakmile nám doručíte ověřenou kopii maturitního vysvědčení, vystavíme Vám rozhodnutí o přijetí ke studiu. Tím budete mít všechny podmínky splněné a vznikne Vám právo na zápis. Pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s maturitním vysvědčením jeho nostrifikaci (neplatí pro diplomy ze Slovenské republiky, Maďarska, Polska a Slovinska). Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení můžete také zaslat poštou na adresu školy.

5. Zápisem se stanete naším studentem. Nejpozději tento den spolu také uzavřeme smlouvu o studiu. O termínu zápisu Vás budeme s dostatečným předstihem informovat emailem.

If you are applying to the EBP Program please see the Admissions Information

Pro další informace kontaktujte naše studijní oddělení:
tel.: 774 427 404 , 774 427 407
e-mail: studijni@vsci.cz