Přijímací řízení na bakalářské studium


POSTUP

  1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Pro vyplnění použijte formulář, který je pod modrou dlaždicí v pravém horním rohu na této stránce. Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte obratem informativní email o dalším postupu. Při vyplňování si také vyberte jednu ze dvou forem přijímacího řízení (viz níže).

  2. Uhraďte administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Platbu můžete provést prostřednictvím karty při vyplňování přihlášky. Anebo ji provedete převodem na účet číslo 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo uchazeče, konstantní symbol je 0558.

  3. Absolvujte přijímací řízení formou, kterou jste si vybrali v přihlášce:

    • Úspěšným absolvováním Národní srovnávací zkoušky Scio, konkrétně testem z OSP / ZSV. Pokud si tuto formu zvolíte, je třeba u společnosti Scio označit CEVRO Institut jako příjemce dosaženého výsledku, nebo jej můžete doložit certifikátem přímo studijnímu oddělení. 

    • Úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru, který ověří vaše předpoklady pro studium. Základním předpokladem je pro nás zájem a motivace, která vás vede ke studiu. Přijímací pohovor probíhá před přijímací komisí. Rozhodně z tohoto pohovoru nemějte žádné obavy. Výsledek přijímacího pohovoru zveřejníme nejpozději druhý den na našich stránkách pod unikátním identifikačním číslem, které obdržíte při prezenci k přijímacímu pohovoru. Termíny přijímacích pohovorů najdete zde.

  4. Doložte úředně ověřenou kopii vašeho maturitního vysvědčení. Pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s maturitním vysvědčením jeho nostrifikaci (neplatí pro maturitní vysvědčení ze Slovenské republiky). Maturitní vysvědčení můžete doložit buď elektronicky, nebo osobně v den přijímacího pohovoru. Pro případ, že ještě maturitu nebudete mít, stačí jej doložit v den zápisu ke studiu. 

  • Aktuálně: přijímací řízení můžete v současnosti absolvovat motivačním dopisem, ve kterém shrnete svá očekávání od studia a důvody, proč jste si ke studiu vybral/-a právě CEVRO Institut (dopis odešlete emailem na studijni@vsci.cz).   

  • Upozornění: Pokud se hlásíte na anglickojazyčný program Economics, Business, Politics, motivační dopis musí být v angličtině!

Pro další informace kontaktujte naše studijní oddělení:
tel.: 221 506 706, 707
e-mail: studijni@vsci.cz