Přijímací řízení na bakalářské studium


Podmínky přijetí

  • Odeslání elektronické přihlášky
  • Uhrazení administrativního poplatku
  • Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru/Scio testu
  • Doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení

Odeslání elektronické přihlášky

Pro vyplnění elektronické přihlášky použijte formulář, který je pod modrou dlaždicí v pravém horním rohu na této stránce. Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte obratem informativní email o dalším postupu.

*Ve výjimečných případech lze přihlášku podat i písemně.

Uhrazení administrativního poplatku

Výše poplatku: 500 Kč

Platbu prosím převeďte na číslo účtu 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo uchazeče, konstantní symbol je 0558.
(Pro platby ze zahraničí použijte, prosím, IBAN: CZ3455000000002261283001)

Za doklad je považován ústřižek složenky nebo doklad o provedení bankovního převodu.

Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru/Scio testu

Při vyplňování přihlášky si zvolíte formu přijímacího řízení – ústní motivační pohovor nebo písemný test v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio).

Ústní motivační pohovor probíhá před tříčlennou komisí, která je tvořena z pedagogů vysoké školy CEVRO Institut. Účelem pohovoru je zjištění Vašeho zájmu o zvolený obor a dále rámcového přehledu dané problematiky.

Výsledek přijímacího pohovoru zveřejníme nejpozději druhý den na našich stránkách zde, a to pod unikátním identifikačním číslem, které obdržíte při prezenci k přijímacímu pohovoru.

Termíny přijímacích pohovorů naleznete zde.

Pro přijetí ke studiu na základě Národních srovnávacích zkoušek (Scio) vyžadujeme složení testu buď z Obecných studijních předpokladů, nebo Základů společenských věd. Pokud zvolíte tuto formu přijímacího řízení, je nutné, abyste vysokou školu CEVRO Institut označili u společnosti Scio jako příjemce dosaženého výsledku, nebo studijnímu oddělení doložili certifikát s dosaženým percentilem.

Bližší informace k Národním srovnávacím zkouškám získáte zde.

Doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení musíte doložit nejpozději v den přijímacího pohovoru. Pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s maturitním vysvědčením jeho nostrifikaci (neplatí pro maturitní vysvědčení ze Slovenské republiky).

Další informace, o jednotlivých studijních oborech a o studiu naleznete v ostatních sekcích webové stránky. V opačném případě prosím kontaktujte studijní oddělení telefonicky, osobně nebo emailem.
 

CEVRO Institut, z. ú.
Jungmannova 17, Praha 1
tel.: 221 506 706, 707
fax.: 221 506 709
e-mail: studium@vsci.cz