Přijímací řízení na bakalářské studium


1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Pro vyplnění použijte tento odkaz nebo tlačítko v pravém horním rohu na této stránce. Prvním krokem bude vytvoření profilu. Informační systém Vám poté odešle zprávu na email, který jste při zakládání profilu uvedli. V tomto emailu naleznete číslo Vaší přihlášky a odkaz, pomocí něhož je nutné Váš účet aktivovat. Pokud byste tak neučinili, nebylo by možné přihlášku odeslat a zařadit Vás do přijímacího řízení. Jakmile svůj účet aktivujete, máte možnost se k přihlášce kdykoliv vrátit. V přihlášce je též možné elektronicky nahrát maturitní vysvědčení, pokud ho již máte k dispozici. 

2. Uhraďte administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Platbu můžete provést převodem na účet číslo 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo, jako konstantní symbol uveďte 0558. Případně můžete zaplatit přímo v budově školy kartou nebo v hotovosti.

3. Do dvou týdnů od dokončení přihlášky a uhrazení poplatku se s Vámi domluvíme na termínu pohovoru s prorektorem pro studium nebo garantem programu, na který se hlásíte. Jeho obsahem bude diskuse o Vaší motivaci ke studiu a vzájemných očekáváních ohledně studia. Pohovor nyní probíhá online přes aplikaci Microsoft Teams. Jeho výsledek bude do týdne zveřejněn ve Vaší přihlášce v informačním systému.

4. Pokud je výsledek pohovoru kladný, splnili jste naše vnitřní podmínky pro přijetí na CEVRO Institut a můžete uzavřít smlouvu o studiu.

5. Vlastnímu studiu předchází zápis do studia. O jeho termínu Vás budeme s dostatečným předstihem informovat emailem. Nejpozději v den zápisu musíte doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s maturitním vysvědčením jeho nostrifikaci (neplatí pro diplomy ze Slovenské republiky, Maďarska, Polska a Slovinska). Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení můžete také zaslat poštou na adresu školy.

If you are applying to the EBP Program please see the Admissions Information

Pro další informace kontaktujte naše studijní oddělení:
tel.: 774 427 404 , 774 427 407
e-mail: studijni@vsci.cz