Přijímací řízení na bakalářské studium


1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Pro vyplnění použijte tento odkaz nebo tlačítko v pravém horním rohu na této stránce. Prvním krokem bude vytvoření profilu. Informační systém Vám poté odešle zprávu na email, který jste při zakládání profilu uvedli. V tomto emailu naleznete číslo své přihlášky a odkaz pro aktivaci Vašeho účtu. Jakmile svůj účet aktivujete, máte možnost se k přihlášce kdykoliv vrátit.

Do přihlášky je následně možné nahrát veškeré dokumenty spojené s přijímacím řízením – motivační dopis, certifikát s výsledky SCIO testů a maturitní vysvědčení (jakmile je budete mít, nejpozději do zápisu, bod 5 níže).

2. Uhraďte administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Platbu můžete provést převodem na účet číslo 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo, jako konstantní symbol uveďte 0558.

V ojedinělých případech můžete poplatek uhradit po předchozí domluvě přímo v budově vysoké školy, a to kartou nebo v hotovosti.

3. Forma přijímacího řízení je možná dle Vašeho výběru buď na základě výsledku SCIO testů z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Základů společenských věd (ZSV), anebo formou motivačního dopisu. Motivační dopis (maximálně 1 strana A4) by měl obsahovat zejména Vaše očekávání od studia a důvod výběru zvoleného studijního programu. Formu přijímacího řízení si zvolíte v průběhu vyplňování elektronické přihlášky ke studiu.

4. Výsledek přijímacího řízení bude následně zveřejněn ve Vaší elektronické přihlášce v informačním systému.

5. V případě přijetí ke studiu obdržíte po dodání maturitního vysvědčení rozhodnutí o přijetí. Tím Vám vznikne právo na zápis do prvního ročníku. Dnem zápisu se stáváte studentem vysoké školy CEVRO Institut. Pozvánku k zápisu obdržíte na svou e-mailovou adresu v dostatečném předstihu.

Pro bližší informace kontaktujte naše studijní oddělení: tel.: 774 427 404 , 774 427 407 e-mail: studijni@vsci.cz