Přijímací řízení na magisterské studium


Postup

  1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Pro vyplnění použijte formulář, který je pod modrou dlaždicí v pravém horním rohu na této stránce. Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte obratem informativní email o dalším postupu.

  2. Uhraďte administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Platbu můžete provést prostřednictvím karty při vyplňování přihlášky. Anebo ji provedete převodem na účet číslo 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo uchazeče, konstantní symbol je 0558.

  3. Absolvujte přijímací pohovor, který ověří vaše předpoklady pro studium. Základním předpokladem je pro nás zájem a motivace, která vás vede ke studiu. Přijímací pohovor probíhá před přijímací komisí. Rozhodně z tohoto pohovoru nemějte žádné obavy. Výsledek přijímacího pohovoru zveřejníme nejpozději druhý den na našich stránkách pod unikátním identifikačním číslem, které obdržíte při prezenci k přijímacímu pohovoru. Termíny příjímacích pohovorů najdete zde.

  4. Doložte úředně ověřenou kopii vašeho bakalářského diplomu a jeho dodatku. Pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s diplomem jeho nostrifikaci (neplatí pro diplomy ze Slovenské republiky). Diplom a dodatek doložit buď elektronicky, nebo osobně v den přijímacího pohovoru. Pro případ, že ještě bakalářské státní zkoušky nebudete mít, stačí jej doložit v den zápisu ke studiu. 

  • Aktuálně: přijímací řízení můžete v současnosti absolvovat motivačním dopisem, ve kterém shrnete svá očekávání od studia a důvody, proč jste si ke studiu vybral/-a právě CEVRO Institut (dopis odešlete emailem na studijni@vsci.cz). 

Pro další informace kontaktujte naše studijní oddělení:
tel.: 221 506 706, 707
e-mail: studijni@vsci.cz