Přijímací řízení na magisterské studium


1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Pro vyplnění použijte tento odkaz nebo tlačítko v pravém horním rohu na této stránce. Prvním krokem bude vytvoření profilu. Informační systém Vám poté odešle zprávu na email, který jste při zakládání profilu uvedli. V tomto emailu naleznete číslo své přihlášky a odkaz pro aktivaci Vašeho účtu. Jakmile svůj účet aktivujete, máte možnost se k přihlášce kdykoliv vrátit.

Do přihlášky je následně možné nahrát veškeré dokumenty spojené s přijímacím řízením – např. motivační dopis, diplom a jeho dodatek (jakmile je budete mít, nejpozději do zápisu, bod 5 níže). 

2. Uhraďte administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Platbu můžete provést převodem na účet číslo 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo, jako konstantní symbol uveďte 0558. 

V ojedinělých případech můžete poplatek uhradit po předchozí domluvě přímo v budově vysoké školy, a to kartou nebo v hotovosti.

3. Přijetí je studiu je možné dle Vašeho výběru buď doručením motivačního dopisu, anebo na základě motivačního pohovoru vedeného online prostřednictvím MS Teams. Pokud se rozhodnete pro online pohovor, sdělte tuto skutečnost po odeslání přihlášky našemu studijnímu oddělení, které se s Vámi spojí a domluví vhodný termín. Obsahem motivačního dopisu (maximálně 1 strana A4), případě pohovoru, by mělo být zejména Vaše očekávání od studia a důvod výběru zvoleného studijního programu. 

4. Výsledek přijímacího řízení bude následně zveřejněn ve Vaší elektronické přihlášce v informačním systému.

5. V případě přijetí ke studiu obdržíte po dodání diplomu a jeho dodatku rozhodnutí o přijetí (pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s diplomem jeho nostrifikaci – neplatí pro diplomy ze Slovenské republiky vydané po 28. 3. 2015 a magisterské diplomy z Polska, Maďarska a Slovinska). Úředně ověřenou kopii diplomu a jeho dodatku můžete také zaslat poštou na adresu školy.

Tím Vám vznikne právo na zápis do prvního ročníku. Dnem zápisu se stáváte studentem vysoké školy CEVRO Institut. Pozvánku k zápisu obdržíte na svou e-mailovou adresu v dostatečném předstihu.

Pro bližší informace kontaktujte naše studijní oddělení: tel.: 774 427 404 , 774 427 407 e-mail: studijni@vsci.cz