Přijímací řízení na magisterské studium


1. Vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Pro vyplnění použijte tento odkaz nebo tlačítko v pravém horním rohu na této stránce. Prvním krokem bude vytvoření profilu. Informační systém Vám poté odešle zprávu na email, který jste při zakládání profilu uvedli. V tomto emailu naleznete číslo Vaší přihlášky a odkaz, pomocí něhož je nutné Váš účet aktivovat. Pokud byste tak neučinili, nebylo by možné přihlášku odeslat a zařadit Vás do přijímacího řízení. Jakmile svůj účet aktivujete, máte možnost se k přihlášce kdykoliv vrátit. V přihlášce je též možné elektronicky nahrát vysokoškolský diplom, pokud ho již máte k dispozici. 

2. Uhraďte administrativní poplatek ve výši 500,- Kč. Platbu můžete provést převodem na účet číslo 2261283001/5500. Jako variabilní symbol použijte Vaše rodné číslo, jako konstantní symbol uveďte 0558. Případně můžete zaplatit přímo v budově školy kartou nebo v hotovosti.

3. Do dvou týdnů od dokončení přihlášky a uhrazení poplatku se s Vámi domluvíme na termínu pohovoru s prorektorem pro studium nebo garantem programu, na který se hlásíte. Jeho obsahem bude diskuse o Vaší motivaci ke studiu a vzájemných očekáváních ohledně studia. Pohovor nyní probíhá online přes aplikaci Microsoft Teams. Jeho výsledek bude do týdne zveřejněn ve Vaší přihlášce v informačním systému.

4. Pokud je výsledek pohovoru kladný, splnili jste naše vnitřní podmínky pro přijetí na CEVRO Institut a můžete uzavřít smlouvu o studiu.

5. Vlastnímu studiu předchází zápis do studia. O jeho termínu budete s dostatečným předstihem informováni emailem. Nejpozději v den zápisu musíte doložit úředně ověřenou kopii Vašeho bakalářského diplomu a jeho dodatku. Pokud jste absolvovali studium v zahraničí, dodáte společně s diplomem jeho nostrifikaci, bez které byste se nemohli stát řádným studentem vysoké školy (neplatí pro diplomy ze Slovenské republiky vydané po 28. 3. 2015 a magisterské diplomy z Polska, Maďarska a Slovinska). Úředně ověřenou kopii diplomu a jeho dodatku můžete také zaslat poštou na adresu školy.

If you are applying to the PPE Program please see the Admissions Requirements.

Pro další informace kontaktujte naše studijní oddělení:
tel.: 774 427 404, 774 427 407
e-mail: studijni@vsci.cz