Přijímací řízení

Na CEVRO Institutu víme, že vysokoškolské vzdělávání je těžký úkol a ne každý ho může úspěšně zvládnout. Víme však také, že přijímací zkoušky nejsou dobrým testem toho, kdo pro studium má předpoklady a kdo ne. Proto chceme dát šanci každému motivovanému uchazeči.

Smyslem našeho přijímacího řízení je zjistit, zda jsou Vaše vzdělávací cíle kompatibilní se studijními programy a službami, které nabízíme. Během pohovoru s garantem oboru nebo prorektorem pro studium nám představíte svá očekávání a my Vám na oplátku detailně vysvětlíme, co od studia na CEVRO Institutu můžete čekat. Pokud do sebe tyto dvě věci zapadnou, dostanete šanci ve studiu ukázat, co ve Vás je.Přijímací řízení na vysokou školu CEVRO Institut, z.ú. probíhá v souladu s ustanovením § 48 – § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy vysoké školy.