Přijímací řízeníPřijímací řízení na vysokou školu CEVRO Institut, z.ú. probíhá v souladu s ustanovením § 48 – § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy vysoké školy.