Pro absolventy VOŠ

Vysoká škola CEVRO Institut nabízí již řadu let absolventům vyšších odborných škol (VOŠ) zkrácené studium bakalářských programů. Absolventi VOŠ mohou být na základě individuálního posouzení zařazeni do druhého ročníku a bakalářské studium tak absolvovat za dva akademické roky. Tato nabídka se týká zejména absolventů VOŠ, které mají podobné studijní zaměření. 
 
Studium na vysoké škole CEVRO Institut lze absolvovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Pro detailní ifnormace o možnostech studia navštivte stránku věnovanou studijním programům
Pro bližší informace o přijímacím řízení a podmínkách uznávání předchozího studia kontaktujte studijní oddělení.