Probíhající projekty

Klubová setkání PCTR

Centrum transatlantických vztahů zahájilo v říjnu 2013 projekt nesoucí název Klubové setkání, který nabízí studentům, lektorům a zainteresované veřejnosti se setkat a diskutovat o různých tématech s vybranými experty. Tyto semináře se řídí tzv. pravidlem „Chatham House“ (povoluje citovat vyjádřené názory, ale zakazuje uvádět jejich autory), které mimo jiné umožnuje vést otevřenější debatu.

Doposud měli účastníci seminářů příležitost se setkat s velvyslancem České republiky ve Velké Británii Michaelem Žantovským, bývalým předsedou vlády ČR Petrem Nečasem, zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR – ředitelem Společného operačního centra Ministerstva obrany, generálmajorem Ing. Alešem Opatou, ekonomem, manažerem a motivátorem Tomášem Šabatkou, s významným českým novinářem, rozhlasovým a televizním moderátorem Jakubem Železným, běloruským politickým aktivistou a bývalým politickým vězněm Ales Michalevič, novinářem a autorem publikace "Prezident Václav Havel (1990-2003)" Danielem Kaiserem, se zvláštním vevlvyslancem MZV pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou, s českým diplomatem a politikem Štefanem Fülem a v neposlední řadě s ředitelem Výzkumného centra Slovenské společnosti pro zahraniční politiku a akademikem doc. Alexandrem Dulebou.   

 

Uskutečněné projekty

Czechoslovakia Transition to Democracy: Recommendations for the North Korea Peace-seeking Process

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) hostilo projekt na podporu mírového sjednocení států na korejském poloostrově.  Cílem projektu bylo za aktivní účasti vybraných expertů upořádat seminář a vypracovat odbornou monografii, a to na základě zkušeností z Helsinského procesu a transformačního období v Československu.

Projekt se uskutečnil za laskavé podpory Korea Foundation a byl rozvržen na celý akademický rok 2014/2015.

Výstupy projektu

Dne 13. listopadu 2014 byl uspořádán seminář „Lessons of 1989, Czech Transition and Korean Peninsula: A Model for Peaceful Reunication?“. V rámci semináře, který byl rozdělen do dvou panelů, vystoupili vybraní experti z ČR a Korejské republiky. V první části odborníci připomínali důsledky Helsinského procesu nejen pro zhroucení komunismu v Československu, ale také jeho význam pro zborcení železné opony. Hovořilo se i o podobnostech a rozdílech v geopolitickém uspořádání v dnešní severovýchodní Asii a Evropě před pádem Sovětského svazu. Druhý panel byl věnován problémům, s nimiž se musela vypořádat česká společnost během přechodu k demokracii - transformaci centrálně plánované ekonomiky na tržní hospodářství, přiblížení problematiky v oblasti práva a soudnictví a v závěru demokratické tranzici politického systému. Výstupy ze semináře naleznete zde.

Následně byla za aktivní účasti vybraných odborníků vypracována odborná monografie „Helsinki Process, Velvet Revolution of 1989 and the Czech Transformation: Lessons for Korean Peninsula?“. Na tvorbě se podíleli doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity; Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec ČR v Izraeli a současný prorektor pro zahraniční vztahy vysoké školy CEVRO Institut; JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D., generální sekretář Ústavního soudu ČR; politický geograf PhDr. Michael Romancov, Ph.D.; ekonom JUDr. Ing. Dušan Tříška, CSc.Michal Vodrážka, analytik výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky a RNDr. Alexandr Vondra, bývalý ředitel Centra transatlantických vztahů, bývalý ministr obrany a bývalý ministr zahraničních věcí ČR. Publikace je k dispozici ke stažení zdarma zde a její tištěnou verzi si můžete zdarma vyzvednout v knihovně vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).

Projekt byl též podpořen Velvyslanectvím Korejské republiky v České republice.

 

 

 

Česká republika ve Společné bezpečnostní a obranné politice EU mezi minulostí a budoucností: audit a perspektivy

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uskutečnilo za podpory Zastoupení Evropské komise v České republice v roce 2014 projekt „Česká republika ve Společné bezpečnostní a obranné politice EU mezi minulostí a budoucností: audit a perspektivy“, který se konal při příležitosti desátého výročí členství ČR v Evropské unii. V rámci projektu byl uspořádaný nejenom celodenní seminář, ale navíc byla publikovaná empirická a analytická studie (tzv. policy paper). Anglickou verzi policy paperu naleznete ke stažení zde.

 

 

 

Linka Praha - Washington: Jak upevnit transatlantickou vazbu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v post-radarové éře? 

Cílem projektu bylo, za aktivní účasti českých a amerických politologů, sociologů, legislativců a diplomatů, všestranně analyzovat stav česko-amerických vztahů v kontextu transatlantické vazby, posoudit možnosti a příležitosti k jejich upevnění, a také navrhnout možná řešení.

Projekt probíhal za aktivní účasti amerického Center for European Policy Analysis (CEPA) a byl rozvržen na celý rok 2014, kdy si Česká republika připomínala 15. výročí svého vstupu do NATO. 

Průběh projektu

Dne 11. 3. 2014 byla uspořádána tisková konference k prezentaci obsáhlého výzkumu veřejného mínění o vnímání významu NATO pro zajištění bezpečnosti ČR a roli USA v této organizaci. V průběhu roku se uskutečnili dva semináře, a to ve Washingtonu (1. května 2014) a v Praze (11. září 2014). 

V průběhu celého projektu byly zpracovány odborné analýzy o stavu česko-amerických vztahů v atlantickém kontextu (viz níže), a také výzkum veřejného mínění, jehož výsledky je možné naleznout zde

V neposlední řadě byl na konci roku zpracován dvojjazný policy paper „Česko-americké vztahy: jak dál?, který nalezente zde. Při příežitosti vydání této dvojjazyčné odborné analýzy a blížícího se výročí 25 let od projevu prezidenta Václava Havla v americkém kongresu se navíc uskutečnila 22. ledna od 11:00 tisková konference.

Závěřečný policy paper, respektive výstup projektu, byl rozeslán významným institucím, zákonodárcům a široké veřejnosti v ČR a USA. Například výkonný ředitel IC NATO PhDr. Petr Zlatohlávek uvedl: "Dokument Česko-americké vztahy: jak dál? působí uceleně a kompaktně a je ve formě, která bude přístupná nejen představitelům moci vládní a zákonodárné, což jsou předpokládané cílové skupiny, ale i veřejnosti. Tento policy paper je vynikajícím podkladem k diskuzi a utváření české zahraniční politiky – nejen vůči USA – na všech úrovních."

MUDr. Roman Joch (ředitel, Občanský institut) uvedl k policy paperu: "Paper vychází z realistického hodnocení situace a vyhýbá se sentimentalitě. Ústí ve dva základní principy (jež nazývá přikázáními), na nichž by měly být česko-americké vztahy postaveny, a obsahuje osm konkrétních doporučení. Těchto dohromady deset bodů by mělo být čteno a studováno nejen na ministerstvech zahraničních věcí a obrany, ale i v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a Senátu. Jen stěží lze vymyslet doporučení, jež by byla lepší a zároveň realistická, než jaká přináší tento Paper. Z tohoto důvodu ho mohu vřele doporučit jak českým politikům a státníkům, tak i odborníkům na zahraniční politiku, obranu a transatlantické vztahy."

Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D. (Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni) a jeho vyjádření k policy paperu: "Jsem toho názoru, že Policy paper Česko–americké vztahy: Jak dál? je významným dokumentem, který přináší zajímavá fakta, české veřejnosti ne zcela známá. Je to dokument, který je v současné době, kdy v české společnosti je některými jejími intelektuálními a politickými leadery zpochybňován, někdy dokonce zatracován, význam zahraničněpolitické orientace České republiky na Spojené státy a další spojence v NATO, navýsost potřebným. Je třeba si uvědomit, že náš staronový stát má ve svých moderních dějinách nejlepší bezpečnostní garance, jaké kdy měl, a že nositelem těchto garancí jsou Spojené státy americké."

Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. (koordinátor, Deutsch Security Square, Fakulta sociálních věd UK): Nelze než souhlasit s konstatováním autorů, že ČR nyní víc než kdy jindy v historii své obnovené demokratické státnosti potřebuje svébytnou, byť do bezpečnostní architektury NATO a EU plně integrovanou bezpečnostní politiku. Rostoucí, ale i správně zacílené a transparentní výdaje na obranu jsou její nezbytnou podmínkou. Nezapomínejme, že bezpečnostní garance NATO je závazkem mušketýrským: nejenom všichni za jednoho, ale i jeden za všechny.  

Autoři také přesvědčivě argumentují, že funkční, obsahem naplněné vztahy s USA založené na sdílených hodnotách i praktických výhodách musejí být jedním z pilířů české zahraniční politiky. Správně varují před sentimentalitou a romantizací minulosti. A mají pravdu i v tom, že takové vztahy se Spojenými státy mohou existovat pouze uvnitř politické, ekonomické a bezpečnostní architektury EU a NATO. Silné evropské politické společenství jako jeden z havlovských “kruhů domova” ostatně není s pevnou transatlantickou vazbou v rozporu. Naopak, je tou nejlepší funkční garancí její trvající existence v dnešním světě plným turbulencí.

Bývalý ředitel PCTR PhDr. Jan Jireš, Ph.D. a jeho zkrácený komentář k naší odborné analýze (toto hodnocení je striktně autorovo a nevyjadřuje postoj Ministerstva obrany ČR): Policy paper je výborným shrnutím aktuálního stavu česko-amerických vztahů v oblasti politiky, bezpečnosti i ekonomiky. Kromě toho obsahuje jak užitečný přehled vývoje, který k současné situaci vedl, tak sadu velmi pregnantních doporučení, jejichž realizace by s největší pravděpodobností vedla k oživení česko-americké relace a k jejímu posunu na vyšší kvalitativní úroveň.

Další výstupy projektu

 • SCHNEIDER, Jiří. The U.S. - Czech Strategic Relationship: A Roadmap for the Future in Security and Defense: A Broken Glass or Alliance of Common Purpose Sealed by Joint Missions [online]. 2014. No. 2.
  • PDF verzi je možné stáhnout zde.
 • POJAR, Tomáš. Czech-American Relations and Support of Liberal Democratic Forces Around the Globe: Another Argument Why It Should Be In the US Interest to Forget (Central) Europe. [online]. 2014. No. 3.
  • PDF verzi je možné stáhnout zde.
 • KOVANDA, Lukáš. The Czech-US Economic and Trade Relations after 1989. [online]. 2014. No. 4.
  • PDF verzi je možné stáhnout zde.
 • PCTR. Attitude of the Czech Citizens towards NATO and USA. [online]. 2014. No. 5.
  • PDF verzi je možné stáhnout zde.
 • JACKSON, Bruce P. Small States and Worthless Allies. [online]. 2014. No. 6.
  • PDF verzi je možné stáhnout zde.
 • GLENN, John K. Beyond the Hangover: U.S.-Czech Relations in the Obama Administration. [online]. 2014. No. 7.
  • PDF verzi je možné stáhnout zde.
 • MITCHELL, Wess; SCHEUNEMANN, Leah. Small States and Geopolitical Change: The Case of the Czech Republic. [online]. 2014. No. 8.
  • PDF verzi je možné stáhnout zde.
 • MUNTER, Cameron. Looking Forward: U.S.-Czech Relations. [online]. 2014. No. 9.
  •  PDF verzi je možné stáhnout zde.

„Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR“ 

Zobrazování obrázku MZV_cz_logo.gif

 


 

Nová strategická koncepce NATO: Zájmy a priority České republiky
Leden – říjen 2010 

Projekt vycházel z potřeby reflektovat v připravované Bezpečnostní strategii České republiky (2011) aktuální strategické cíle NATO. Celkem byly formulovány tři konkrétní cíle:

 • kultivovat českou zahraničně-politickou a bezpečnostně-politickou diskusi,
 • provést analýzu témat a problémů, která byla v souvislosti s přípravou nové Strategické koncepce relevantní pro Českou republiku - identifikovat české zájmy a priority,
 • pomoci lepší a soustavnější prezentaci témat souvisejících s NATO a přípravou Strategické koncepce v českých médiích.

Průběh projektu

Řešení bylo zahájeno 14. ledna 2010 úvodní schůzkou organizací, které se do projektu zapojily. Zúčastnili se jí Miloš Balabán (SBP CESES FSV), Jan Jireš (PCTR CEVRO Institut), Petr Zlatohlávek (Jagello 2000), Jiří Schneider a Jan Havránek (PSSI), Tomáš Weiss (EUROPEUM) a Michal Thim a Tomáš Šindelář (AMO). V průběhu roku 2010 se pak konaly dva odborné workshopy a závěrečný seminář, který byl určen prezentaci závěrů projektu vybraným cílovým skupinám.

Výstupy projektu

V rámci projektu se uskutečnily dva odborné workshopy a jeden závěrečný seminář. Konečným výstupem je sborník ve formátu PDF, který obsahuje závěry pracovní skupiny (čtyři policy papery a doprovodné materiály). Sborník je k dispozici ke stažení zdarma zde.

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Podrobnější informace o projektu naleznete na specializovaných webových stránkách na adrese www.nato-2010.webnode.cz.