Publikační činnost

V rámci  CEVRO Institut Academic Press vydáváme odborné publikace a anglickojazyčný recenzovaný interdisciplinární časopis New Perspectives on Political Economy.