Setkávání nad problémem

pro studenty a absolventy vysoké školy CEVRO Institut

Život je plný situací, které po nás žádají řešení – v osobním životě, ve studiu i v práci. Zvládáme to někdy lépe, někdy hůře. Občas se ale každý z nás dostane do situace, kdy neví, co dál, jak pokračovat; neví, jak situaci řešit. Můžeme mít pocit, že „nic nefunguje“, že už jsme všechno vyzkoušeli a že řešení neexistuje. Zátěžové situace nás energeticky vyčerpávají a ubírají nám schopnost vidět věci komplexně, s odstupem, nebo vidět více možných řešení.

Protože vysoké škole CEVRO Institut není její student lhostejný, nabízíme Vám bezplatnou službu SETKÁVÁNÍ NAD PROBLÉMEM, kde se můžete spolu s našimi odborníky podívat na daný problém společně a s nadhledem.


Pravidla setkávání:

  • Nad každým Vaším problémem se s Vámi rádi setkáme.
  • Neřešíme Váš problém za Vás, pomáháme najít cestu k jeho řešení, ukážeme Vám možnosti dalšího postupu.
  • K dispozici Vám jsou zkušení profesionálové s osobním přístupem ke každému z Vás (viz profily níže)
  • Garantujeme Vám absolutní diskrétnost a mlčenlivost.

Způsob setkání:

  • Napište na email nadproblemem@vsci.cz  žádost o setkání, které Vás dále nasměruje k některému z našich odborníků, který si s Vámi domluví schůzku
  • Napište na email nadproblemem@vsci.cz, jaký máte problém a požádejte o setkání konkrétního odborníka, který si s Vámi domluví schůzku, či Vám odpoví e-mailem

Okruhy problémů, nad nimiž se s Vámi rádi setkáme:

OSOBNOST A VZTAHY
(vztahy v kolektivu, ve školním, pracovním prostředí, v rodině; zvládání stresu, konfliktní situace, posilování sebevědomí, sebeprezentace…)

STUDIUM
(problémy s učením, problémy se systémem studia ve škole, problémy s nastavením výuky, komunikace s vyučujícím, time-management ve studiu…)

BUDOUCÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
(nabídky pracovních příležitostí (stáže, praktické zkušenosti ve spolupracujících institucích, konzultace pracovních pohovorů, vstup na trh práce, CV…)

PRÁVO
(pracovně-právní vztah, právo dědické a darovací, rodinné právo, ochrana osobních údajů, obchodní právo…)

Dále nabízíme možnost koučování a mediace


Na setkání s Vámi se těší:

Ing. Bc. Hana Svobodová

PhDr. Vladimíra Říhová

JUDr. Valentina Nedělová