Školné a poplatky

Standardní výše školného je sjednána v dodatku smlouvy o studiu, kterou s Vámi uzavřeme nejpozději v den zápisu do prvního ročníku. Výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách.


ŠKOLNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Praha (půlroční platba)


Bakalářské studium

Prezenční i kombinovaná forma
Všechny obory (mimo EBP)  29.000 Kč                      
Economics, Business, Politics (EBP) 40.000 Kč

Navazující magisterské studium

Prezenční i kombinovaná forma
Všechny obory (mimo PPE) 32.000 Kč                          
Philosophy, Politics, Economics (PPE)   5.000 EUR / 8.400 EUR*

 

Český Krumlov (půlroční platba)


Bakalářské studium Magisterské studium
25.000 Kč 28.000 Kč

  • Standardní doba bakalářského studia: 3 roky / 6 trimestrů.
  • Standardní doba navazujícího magisterského studia: 2 roky / 4 trimestry.
  • Administrativní poplatky spojené se studiem naleznete zde.

Postgraduální studium MBA / MPA / LL.M.
MBA - Management a kybernetická bezpečnost 119.000 Kč (143.990 Kč s DPH)
MPA - Veřejná správa a lidské zdroje 99.000 Kč (119.790 Kč s DPH)
MPA - Bezpečnostní a krizový management 99.000 Kč (119.790 Kč s DPH)
MPA - Diplomacie 89.000 Kč + 13.440 Kč DPH*
LL.M. - Ochrana informací 99.000 Kč  (119.790 Kč s DPH)
LL.M. - Alternativní řešení sporů 99.000 Kč  (119.790 Kč s DPH)
LL.M. - European Business Law 109.000 Kč  (131.890 Kč s DPH)

* Celková cena za třísemestrální studijní program je 89.000 Kč + 13.440 Kč DPH. Cena studia je tvořena dvěma položkami, z nichž část nepodléhá DPH (25.000 Kč) a část podléhá (64.000 Kč + 21 % DPH).

Jedná se o ceny za celé studium.