Studentský život

Studentský život je fenoménem, na který vděčně vzpomíná většina bývalých vysokoškolských studentů. Studujte u nás a získejte nejen znalosti od těch nejlepších, ale i kontakty pro Vaši budoucí kariéru, a možná i přátele na celý život.


V uplynulých letech jsme vedle akcí společenských uspořádali i mnoho akcí odborných. Rovněž jsme na svět přivítali i nemálo odborných publikací

Společenské akce a večírky

Adventní benefiční koncerty

Další koncerty a představení

Maškarní

Welcome party

  • v r. 2020 byla Welcome Party z důvodu opatření proti koronaviru zrušena
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

V roce 2009 studenti sami přišli s myšlenkou vlastní studentské konference a založili několik neformálních uskupení – Ekonomický klub a Politologický klub. Výše uvedené Maškarní a Welcome Party jsou akce, které studenti rovněž vymysleli a dodnes je ti "služebně" starší připravují pro nové příchozí spolužáky. Projekt "Na týden vysokoškolákem" je také z hlavy našeho absolventa.

Vedle toho jsou studenti zváni na formální i neformální setkání či workshopy se zajímavými hosty školy. Jmenovat můžeme například oblíbený projekt CEVRO Institut Forum . Řada studentů je také aktivně zapojena do organizace marketingových akcí školy (veletrh Gaudeamus, rozdávání letáků, organizace akcí, projekty s Florbalovou školou Bohemians atd.). Studenti vyšších ročníků se jako stážisté zapojují do aktivit zakladatele školy – CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie a pracují též jako stážisté v našich výzkumných a konzultačních centrech.