Studijní oddělení Český Krumlov

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Jitka Káplová (Český Krumlov)
email: jitka.kaplova@vsci.cz
Tel.: 774 427 408

V případě potřeby lze kontaktovat pražské studijní oddělení e-mailem na studijni@vsci.cz nebo prostřednictvím telefonních čísel 774 427 407, případně 774 427 404.

Úřední hodiny studijního oddělení

Vždy v době kontaktní výuky a dále dle dohody na výše uvedeném emailu. 


Adresa studijního oddělení v Českém Krumlově

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01  Český Krumlov


Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
studijní oddělení
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1


Více informací o studiu v Českém Krumlově naleznete zde.