Studijní oddělení Praha

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.

 

úřední hodiny během prázdninových měsíců

Od 13. do 24. července - pondělí 13-17 hodin a středa 9-12 a 13-16 hodin, v ostatních dnech dle předchozí dohody na emailu či telefonu

Od 27. července do 7. srpna - škola uzavřena z důvodu celoškolní dovolené

Od 10. do 28. srpna -  pondělí 13-17 hodin a středa 9-12 a 13-16 hodin, v ostatních dnech dle předchozí dohody na emailu či telefonu

Kontakty

Mgr. Anna Dytrtová   774 427 407 anna.dytrtova@vsci.cz
Simona Zvelebilová 774 427 404 simona.zvelebilova@vsci.cz


Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
studijní oddělení
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1