Studijní oddělení Praha

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.

Úřední hodiny 

Pondělí 9 - 16
Úterý 9 - 16
Středa 9 - 18
Čtvrtek 9 - 16
Pátek 9 - 16

 

Alžběta Lutzová 774 427 407 alzbeta.lutzova@vsci.cz
Tereza Peterková 774 427 404 tereza.peterkova@vsci.cz

Kontakty


Adresa pro zasílání korespondence:

Vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
Studijní oddělení
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1