Studijní programy

Všechny bakalářské a magisterské studijní programy je možné studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Výjimkou jsou anglickojazyčné programy, které nabízíme jen ve formě prezenční. 

Bakalářské studijní programy


Navazující magisterské studijní programy


Postgraduální studijní programy

Všechny postgraduální studijní programy nabízíme výhradně v kombinované formě studia.